Miljøstyrelsen foreslår takststigninger for miljøtilsyn og -godkendelser 1. januar 2020

Miljøstyrelsen har haft forslag til udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelse i høring til 27.11.20, hvor der er foreslået en takststigning på knapt 30 procent fra 333 kr. til 427 kr.

Dansk Akvakultur har indgivet høringssvar, da vi finder det problematisk, at stigningen ikke begrundes fagligt og da der ikke har været en reel interessentinddragelse i denne sag. Ved tidligere ændringer i taksten for brugerbetaling har man inddraget Overvågningsudvalget, hvor de berørte parter er inddraget og hørt.

Derfor har vi opfordret Miljøstyrelsen til, inden en så væsentlig takststigning kan gennemføres, at fremlægge et tilstrækkeligt grundlag for den påtænkte stigning, samt til at indkalde til møde i Overvågningsudvalget, så interessenterne kan inddrages på behørig vis, inden bekendtgørelsen færdiggøres.

Fremfor at foreslå store takststigninger burde Miljøstyrelsen i stedet arbejde på at sænke de administrative byrder for virksomhederne, hvilket vil sikre lavere omkostninger og administration for både erhverv og myndighed.

Vi har ligeledes benyttet lejligheden til at opfordre Miljøstyrelsen til at igangsætte arbejdet med lettelse af de administrative byrder for virksomheder hurtigst muligt, så der er mulighed for at begrænse de påtænkte stigninger til glæde for både myndighederne og erhvervene.

Vores høringssvar, der er udarbejdet i samspil med LF, kan ses her.

Høringsmateriale kan ses her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64510

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...