Miljøstyrelsen foreslår takststigninger for miljøtilsyn og -godkendelser 1. januar 2020

Miljøstyrelsen har haft forslag til udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelse i høring til 27.11.20, hvor der er foreslået en takststigning på knapt 30 procent fra 333 kr. til 427 kr.

Dansk Akvakultur har indgivet høringssvar, da vi finder det problematisk, at stigningen ikke begrundes fagligt og da der ikke har været en reel interessentinddragelse i denne sag. Ved tidligere ændringer i taksten for brugerbetaling har man inddraget Overvågningsudvalget, hvor de berørte parter er inddraget og hørt.

Derfor har vi opfordret Miljøstyrelsen til, inden en så væsentlig takststigning kan gennemføres, at fremlægge et tilstrækkeligt grundlag for den påtænkte stigning, samt til at indkalde til møde i Overvågningsudvalget, så interessenterne kan inddrages på behørig vis, inden bekendtgørelsen færdiggøres.

Fremfor at foreslå store takststigninger burde Miljøstyrelsen i stedet arbejde på at sænke de administrative byrder for virksomhederne, hvilket vil sikre lavere omkostninger og administration for både erhverv og myndighed.

Vi har ligeledes benyttet lejligheden til at opfordre Miljøstyrelsen til at igangsætte arbejdet med lettelse af de administrative byrder for virksomheder hurtigst muligt, så der er mulighed for at begrænse de påtænkte stigninger til glæde for både myndighederne og erhvervene.

Vores høringssvar, der er udarbejdet i samspil med LF, kan ses her.

Høringsmateriale kan ses her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64510

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...