Ministerrådet bakker op om retningslinjer for bæredygtig akvakultur

Ministerrådet støtte til EU-Kommissionens strategiske retningslinjer for akvakultur bør inspirere den danske politikudvikling på området.

EU-Kommissionen vedtog i 2021 en række retningslinjer, der skal vise vejen mod en endnu mere konkurrencedygtig og modstandsdygtig akvakultursektor frem mod 2030. Ministerrådet, der består af ministre fra medlemslandene, har nu udtalt støtte til Kommissionens retningslinjer.

I en pressemeddelelse understreger Ministerrådet behovet for at sikre nærende, sunde og sikre fødevarer og for at reducere EU’s afhængighed af import af fiskeri- og akvakulturprodukter. Den tjekkiske landbrugsminister, Zdeněk Nekula, udtaler:

”I dag er det lykkedes os at blive enige om retningen for den videre udvikling af akvakulturen i EU. Det er en hurtigt voksende og også mangfoldig sektor, der producerer både marine- og ferskvandsarter. Jeg tror virkelig, at akvakultur spiller en vigtig rolle i at styrke vores fødevaresikkerhed, men også i at bidrage til vores mål, der er fastsat i den europæiske Grønne Pagt, Jord til bord-strategien og EU’s Biodiversitetsstrategi. At fremhæve de vigtigste udfordringer og trusler kan hjælpe os med at øge akvakultursektorens konkurrenceevne og modstandsdygtighed i EU.”

Ministerrådets opbakning kommer på et tidspunkt, hvor der arbejdes på en ny dansk strategi for akvakultur, nye vandområdeplaner, samt en revision af Danmarks Havplan.

Ministerrådet: Adgang til arealer og vand samt rammevilkår er afgørende

Ifølge Kommissionen rummer akvakulturen et stort potentiale i en verden, der i stadig højere grad efterspørger sunde fødevarer og mere bæredygtige proteinkilder. For at realisere potentialet er der ifølge Kommissionens retningslinjer blandt andet brug for adgang til arealer og vand. Det bakker ministerrådet op om.

Desuden opfordrer Ministerrådet EU-Kommissionen til at forbedre sammenhængen mellem målet om vækst i akvakulturen og EU-lovgivningen, herunder især vandrammedirektivet.

Ministerrådet anerkender, at en forbedring af sektorens miljøpræstationer omfatter vækst i økologisk akvakultur, hvilket også er i tråd med Farm to Fork-strategien og EU’s handlingsplan for økologi.

Endelig nævnes, at fiskeslam har potentiale som gødning og til biogasproduktion.

EU’s retningslinjer bør være til dansk inspiration
Havplanen, vandområdeplaner og en ny akvakulturstrategi vil få stor betydning for akvakulturens udviklingsmuligheder i Danmark.  

EU-Kommissionens retningslinjer, der nu også bakkes op af de europæiske landbrugs- og fiskeriministre, bør tjene til inspiration for national lovgivning og strategier for at udvikle akvakultursektoren.

I Danmark har vi en stærk tradition og den nødvendige know-how, der kan bidrage med sunde fødevarer og ressourceeffektivt animalsk protein. Det kræver imidlertid, at der er politisk vilje til at sikre rammevilkår for dansk akvakultur, som er i tråd med de europæiske anbefalinger.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...