Ministerrådet bakker op om retningslinjer for bæredygtig akvakultur

Ministerrådet støtte til EU-Kommissionens strategiske retningslinjer for akvakultur bør inspirere den danske politikudvikling på området.

EU-Kommissionen vedtog i 2021 en række retningslinjer, der skal vise vejen mod en endnu mere konkurrencedygtig og modstandsdygtig akvakultursektor frem mod 2030. Ministerrådet, der består af ministre fra medlemslandene, har nu udtalt støtte til Kommissionens retningslinjer.

I en pressemeddelelse understreger Ministerrådet behovet for at sikre nærende, sunde og sikre fødevarer og for at reducere EU’s afhængighed af import af fiskeri- og akvakulturprodukter. Den tjekkiske landbrugsminister, Zdeněk Nekula, udtaler:

”I dag er det lykkedes os at blive enige om retningen for den videre udvikling af akvakulturen i EU. Det er en hurtigt voksende og også mangfoldig sektor, der producerer både marine- og ferskvandsarter. Jeg tror virkelig, at akvakultur spiller en vigtig rolle i at styrke vores fødevaresikkerhed, men også i at bidrage til vores mål, der er fastsat i den europæiske Grønne Pagt, Jord til bord-strategien og EU’s Biodiversitetsstrategi. At fremhæve de vigtigste udfordringer og trusler kan hjælpe os med at øge akvakultursektorens konkurrenceevne og modstandsdygtighed i EU.”

Ministerrådets opbakning kommer på et tidspunkt, hvor der arbejdes på en ny dansk strategi for akvakultur, nye vandområdeplaner, samt en revision af Danmarks Havplan.

Ministerrådet: Adgang til arealer og vand samt rammevilkår er afgørende

Ifølge Kommissionen rummer akvakulturen et stort potentiale i en verden, der i stadig højere grad efterspørger sunde fødevarer og mere bæredygtige proteinkilder. For at realisere potentialet er der ifølge Kommissionens retningslinjer blandt andet brug for adgang til arealer og vand. Det bakker ministerrådet op om.

Desuden opfordrer Ministerrådet EU-Kommissionen til at forbedre sammenhængen mellem målet om vækst i akvakulturen og EU-lovgivningen, herunder især vandrammedirektivet.

Ministerrådet anerkender, at en forbedring af sektorens miljøpræstationer omfatter vækst i økologisk akvakultur, hvilket også er i tråd med Farm to Fork-strategien og EU’s handlingsplan for økologi.

Endelig nævnes, at fiskeslam har potentiale som gødning og til biogasproduktion.

EU’s retningslinjer bør være til dansk inspiration
Havplanen, vandområdeplaner og en ny akvakulturstrategi vil få stor betydning for akvakulturens udviklingsmuligheder i Danmark.  

EU-Kommissionens retningslinjer, der nu også bakkes op af de europæiske landbrugs- og fiskeriministre, bør tjene til inspiration for national lovgivning og strategier for at udvikle akvakultursektoren.

I Danmark har vi en stærk tradition og den nødvendige know-how, der kan bidrage med sunde fødevarer og ressourceeffektivt animalsk protein. Det kræver imidlertid, at der er politisk vilje til at sikre rammevilkår for dansk akvakultur, som er i tråd med de europæiske anbefalinger.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...