Misinformation om havbrug bragt på P4 Østjylland

P4 Østjylland har den 18. samt 20. august 2021 bragt en række indslag om havbrug og Danmarks kommende havplan. Flere af indslagene indeholder desværre misvisende og usaglige oplysninger om havbrugs miljøpåvirkning, hvilket ærgrer brancheforeningen Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen.

– Havplanen har udlagt zoner for etablering af nye havbrug. Det er positivt og helt i tråd med anbefalinger fra EU Kommissionen. Vi anerkender, at der er en lokal bekymring på Djursland om havbrugs miljøpåvirkninger, men vi mener, at det i høj grad bygger på manglende viden og misinformation om de faktiske forhold. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at danske havbrug ikke påvirker vandmiljøet væsentligt. Det er vigtigt at påpege, at et nyt havbrug kun kan miljøgodkendes, hvis det er foreneligt med omgivelsernes miljøkvalitet og sårbarhed, understreger Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen.

Misinformation om havbrug

P4 Østjyllands dækning af sagen bidrager til bekymringer gennem misinformation, mener Dansk Akvakultur.

– I Danmark er badevandskvaliteten primært påvirket af coli-bakterier og urenset spildevand fra rensningsanlæg, der udledes kystnært og direkte til havmiljøet. Spildevand indeholder en række problematiske stoffer, som ikke er relateret til opdræt af fisk i havbrug på åbent hav. Det er derfor stærkt misvisende, at man i et indslag sammenligner udledninger fra havbrug med spildevand fra husholdninger, udtaler direktør Brian Thomsen.

I et indslag den 18. august nævner professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet, at udslip af fisk fra havbrugene kan medføre genetisk forurening. Eftersom indslaget omhandler havbrugsopdræt af regnbueørreder, er dette en misvisende påstand, mener Dansk Akvakultur.

– Vi ved fra Miljø- og Fødevareministeriets ’Status og grundig gennemgang af havbrugsområdet’ fra 2019, at udslip af regnbueørreder fra danske havbrug ikke bidrager til genetisk forurening af de vilde fiskebestande. Vi anerkender Bo Riemanns kompetencer og viden om marin økologi og modellering, men jeg tror ikke, at han har forsket i genetisk forurening af regnbueørreder fra danske havbrug, siger Brian Thomsen.  

I brancheforeningen Dansk Akvakultur ærgrer man sig over den form for misinformation om havbrug.

– Havbrug er en miljø- og klimavenlig fødevareproduktion, der bidrager med både sunde og nærende fødevarer og økonomisk udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne. Der er et stort potentiale for at producere flere fødevarer i havet, og vi har gode muligheder i Danmark. Det er helt legitimt at være modstander af havbrug, og vi deltager gerne i debatten om fordele og ulemper, men forskere og medier har en særlig forpligtelse til at sikre, at debatten bygger på fakta og viden, og derfor forventer vi, at P4 Østjylland og andre medier fremover gør mere for at imødegå misinformation og usaglige påstande om havbrug, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Niels Dalsgaard, formand, Dansk Akvakultur: Ned@danskakvakultur.dk / 2168 8753

Link til Faktatjek af indslag på P4 Østjylland om havbrug og havplanen. 

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...