Misinformation om havbrug bragt på P4 Østjylland

P4 Østjylland har den 18. samt 20. august 2021 bragt en række indslag om havbrug og Danmarks kommende havplan. Flere af indslagene indeholder desværre misvisende og usaglige oplysninger om havbrugs miljøpåvirkning, hvilket ærgrer brancheforeningen Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen.

– Havplanen har udlagt zoner for etablering af nye havbrug. Det er positivt og helt i tråd med anbefalinger fra EU Kommissionen. Vi anerkender, at der er en lokal bekymring på Djursland om havbrugs miljøpåvirkninger, men vi mener, at det i høj grad bygger på manglende viden og misinformation om de faktiske forhold. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at danske havbrug ikke påvirker vandmiljøet væsentligt. Det er vigtigt at påpege, at et nyt havbrug kun kan miljøgodkendes, hvis det er foreneligt med omgivelsernes miljøkvalitet og sårbarhed, understreger Dansk Akvakulturs direktør, Brian Thomsen.

Misinformation om havbrug

P4 Østjyllands dækning af sagen bidrager til bekymringer gennem misinformation, mener Dansk Akvakultur.

– I Danmark er badevandskvaliteten primært påvirket af coli-bakterier og urenset spildevand fra rensningsanlæg, der udledes kystnært og direkte til havmiljøet. Spildevand indeholder en række problematiske stoffer, som ikke er relateret til opdræt af fisk i havbrug på åbent hav. Det er derfor stærkt misvisende, at man i et indslag sammenligner udledninger fra havbrug med spildevand fra husholdninger, udtaler direktør Brian Thomsen.

I et indslag den 18. august nævner professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet, at udslip af fisk fra havbrugene kan medføre genetisk forurening. Eftersom indslaget omhandler havbrugsopdræt af regnbueørreder, er dette en misvisende påstand, mener Dansk Akvakultur.

– Vi ved fra Miljø- og Fødevareministeriets ’Status og grundig gennemgang af havbrugsområdet’ fra 2019, at udslip af regnbueørreder fra danske havbrug ikke bidrager til genetisk forurening af de vilde fiskebestande. Vi anerkender Bo Riemanns kompetencer og viden om marin økologi og modellering, men jeg tror ikke, at han har forsket i genetisk forurening af regnbueørreder fra danske havbrug, siger Brian Thomsen.  

I brancheforeningen Dansk Akvakultur ærgrer man sig over den form for misinformation om havbrug.

– Havbrug er en miljø- og klimavenlig fødevareproduktion, der bidrager med både sunde og nærende fødevarer og økonomisk udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne. Der er et stort potentiale for at producere flere fødevarer i havet, og vi har gode muligheder i Danmark. Det er helt legitimt at være modstander af havbrug, og vi deltager gerne i debatten om fordele og ulemper, men forskere og medier har en særlig forpligtelse til at sikre, at debatten bygger på fakta og viden, og derfor forventer vi, at P4 Østjylland og andre medier fremover gør mere for at imødegå misinformation og usaglige påstande om havbrug, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger:

Brian Thomsen, direktør, Dansk Akvakultur: Brian@danskakvakultur.dk / 4076 2870

Niels Dalsgaard, formand, Dansk Akvakultur: Ned@danskakvakultur.dk / 2168 8753

Link til Faktatjek af indslag på P4 Østjylland om havbrug og havplanen. 

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...