Mulighed for ekstra lønrefusion til praktikværter

Den 30. november 2021 afholdt Hansenberg praktikværtsmøde for landbrugsuddannelsen.

Ved mødet gennemgik Hansenberg blandt andet fag og faglige mål på hovedforløbet, sammenhæng med praktikmål og samarbejdet mellem skole og praktikplads. Hansenberds præsentation fra praktikværtsmødet kan findes her.

Som noget nyt kan praktikværter få ekstra 7 procent i lønrefusion, mens eleven er på skole, hvis de indgår en “fuld aftale” med eleven. En fuld aftale omfatter som minimum hele praktik- og skoleforløbet på uddannelsens hovedforløb. Læs mere om lønrefusion på virk.dk.

Den ekstra lønrefusion er en del af en ny trepartsaftale mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, der bl.a. skal understøtte at flere får en uddannelsesaftale.

Du kan finde Hansenbergs præsentation fra mødet her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...