Mulighed for ekstra lønrefusion til praktikværter

Den 30. november 2021 afholdt Hansenberg praktikværtsmøde for landbrugsuddannelsen.

Ved mødet gennemgik Hansenberg blandt andet fag og faglige mål på hovedforløbet, sammenhæng med praktikmål og samarbejdet mellem skole og praktikplads. Hansenberds præsentation fra praktikværtsmødet kan findes her.

Som noget nyt kan praktikværter få ekstra 7 procent i lønrefusion, mens eleven er på skole, hvis de indgår en “fuld aftale” med eleven. En fuld aftale omfatter som minimum hele praktik- og skoleforløbet på uddannelsens hovedforløb. Læs mere om lønrefusion på virk.dk.

Den ekstra lønrefusion er en del af en ny trepartsaftale mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, der bl.a. skal understøtte at flere får en uddannelsesaftale.

Du kan finde Hansenbergs præsentation fra mødet her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...