Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt

Danmark økologiske akvakulturproduktion skal fordobles, mener Dansk Akvakultur. Musholm ser kæmpe potentiale i økologisk dansk fiskeopdræt

Redigeret af Felix Stark, Verdens Bedste Fødevarer, på baggrund af materiale fra Musholm, medlem i Verdens Bedste Fødevarer.

Danskerne er det folkefærd i verden, der køber og spiser flest økologiske produkter. Det er blandt konklusionerne i den internationale rapport ”The World of Organic Agriculture” 2021.

Men økologisk fiskeopdræt udgør under to procent af den samlede produktion af fisk i Danmark. For at følge med efterspørgslen har Dansk Akvakultur et mål om at fordoble den økologiske akvakulturproduktion frem til 2027, og Musholms økologiske havbrug vil bidrage til dette.

– Der er kæmpe potentiale for afsætning af økologiske opdrætsfisk i både Dannmark og udlandet. Globalt er akvakulturproduktionen vokset med 6 % årligt i det seneste årti, og akvakultur udgør i dag mere end halvdelen af al spisefisk og skaldyr. Der er al mulig grund til at tro, at vækstpotentialet er mindst lige så stort for økologiske fisk, siger Niels Dalsgaard, direktør for Musholm A/S til Verdens Bedste Fødevarer.

Skærpet fokus på miljø og dyrevelfærd
Karrebæk havbrug er et økologisk havbrug, der er etableret i 2013 og er placeret i Smålandshavet mellem Skælskør og Næstved. Havbruget drives af Musholm A/S i samarbejde med Bisserup Havbrug, som er pionerer indenfor økologisk havbrug i Danmark.

“Musholms økologiske havbrug producerer årligt ca. 200 ton økologiske ørreder, og med ønsket om nye økologiske havbrug, håber vi, at denne mængde kan øges væsentligt. Det ville dog blive noget lettere, hvis vi fortsat får lov at bruge ”marine virkemidler” for at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning. Det gælder fx opdræt af muslinger, hvor anbefalingerne er detaljerede og effekterne er velbeskrevede”, siger Niels Dalsgaard.

Både Karrebæk Havbrug og Bisserup Havbrug er certificeret efter det danske økologimærke (Ø-mærket) og EU´s økologimærke. De to økologimærker stiller en række krav, som fiskeopdrætterne skal efterleve.

– Når man opdrætter økologiske fisk, er der flere forhold, som vi skal tage ekstra hensyn til. Vi må udelukkende anvende økologiske råvarer eller særligt certificerede råvarer i foderet, foderlægemidler skal  overholde de økologiske akvakulturregler, og der er et skærpet fokus på miljø, bæredygtighed, velfærd og minimering af ressourceanvendelsen i produktionen. Derudover skal vi sikre økologisk sporbarhed gennem hele værdikæden fra fiskeæg til slutprodukt, fortæller Niels Dalsgaard, direktør, Musholm A/S.

Havbrug er en miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion
Fiskenes naturlige egenskaber er blandt årsagerne til, at havbrug er en ressourceeffektiv animalsk fødevareproduktion. Fisk udnytter en meget høj andel af fiskefoderet til tilvækst, fordi de er vekselvarme og ikke bruger energi på at regulere kropstemperaturen. Derudover lever fisk i vand, hvor opdriften i vandet modvirker tyngdekraften og reducerer energiforbruget.

Det lave energiforbrug bidrager til, at havbrugsørreder omsætter en større andel af foderet til protein i form af fiskekød end varmblodede dyr på land. De økologiske ørreder fodres udelukkende med økologisk miljøgodkendt tørfoder, hvor der anvendes ca. 1,2 kg tørfoder til at producere 1 kg ørred. Havbrug er med andre ord en meget miljøeffektiv fødevareproduktion.

Fisk har også ret til god dyrevelfærd
Opdræt i Musholms økologiske havbrug følger ørredens naturlige livscyklus fra fiskeæggene klækkes i kildevand til 1-2 års opvækst på dambrug i ferskvand og til sidst udsætning på havet i april. Fiskene på havbruget høstes fra oktober-december, hvorefter de renses, pakkes og indfryses på fabrikker og leveres videre til fiskeindustrien, som forarbejder ørrederne til færdige produkter såsom røgede skiver eller filet. Fiskens rogn forarbejdes til konsumfærdig saltet ørredrogn.

– Hos Musholm værner vi om fiskenes trivsel, uanset om det er økologisk eller konventionel opdræt. På et havbrug svømmer fiskene i store netbure på havet, hvor de lever så tæt på deres naturlige miljø som muligt. Vi skal hverken tilsætte kunstigt lys eller ilt og strøm. Det, mener vi, sikrer og højner dyrevelfærden, at fiskene er i deres naturlige habitat under åben himmel på åbent hav, udtaler Niels Dalsgaard, direktør, Musholm.

Ørreder på havbrug har god plads, og selvom pladsen naturligvis mindskes en smule i takt med at fiskene vokser, udgør den maksimalt kun ca. 2,5 % pr. m3 vand i havbruget. På det økologiske havbrug er bestandstætheden kun ca. 1 % pr. m3 vand.

Havet er en del af fremtidens spisekammer
I 2018 anbefalede et uafhængigt ekspertpanel, at EU’s akvatiske produktion bør fordobles inden 2030 for at styrke en mere bæredygtig produktion af fødevarer.

EU’s egen produktion af fisk og skaldyr dækker kun ca. 43 % af behovet, og resten må dækkes med import. Det gav et rekordstort handelsunderskud på 20 mia. € i 2018, og det svækker vores fødevaresikkerhed.

– Ved at øge produktionen i danske havbrug, kan vi mindske afhængigheden af import af fisk og desuden skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i landdistrikterne. Hos Musholm A/S beskæftiger vi i alt ca. 50 årsværk og vores produktion bidrager også til beskæftigelse i en række følgeindustrier i landdistrikterne, fortæller Niels Dalsgaard.

Er det sundt at spise opdrættede ørreder fra havbrug?
Fede fisk som laks og ørred, både opdræt og vildtfanget, har generelt et højt indhold af sunde omega-3, -6 og -9 fedtsyrer, som har en lang række gavnlige effekter på hjertet og kredsløbet. (Kilde DTU fødevareinstituttet). Desuden har danskopdrættede fisk generelt en meget høj fødevaresikkerhed.

– Hvert år udtager Fødevarestyrelsen prøver og analyserer indhold af miljøgifte og medicinrester i danske havbrugsfisk. Analyseresultaterne fra myndighedernes mange års prøvetagninger dokumenterer, at ørreder fra havbrug overholder alle tilladte grænseværdier, og at det er både sikkert og sundt at spise fisk fra danske havbrug, understreger Niels Dalsgaard.

Skrappe miljøkrav til danske havbrug
De danske havbrug er underlagt EU’s strammeste regulering af medicin og hjælpestoffer. Det skyldes, at Danmark, som det eneste EU-land, har indført vandrammedirektivets regler på udledning af medicin og hjælpestoffer fra fiskeopdræt.

Det er dermed allerede sandsynliggjort, at havbrugene ikke har en betydende negativ effekt over for havets fisk, skaldyr og alger. Havbrugene overholder ganske enkelt vandkvalitetskriterierne.

For at værne om naturen ved havbrugene, tager Musholm jævnligt prøver fra havbunden under og i nærheden af havbrugene. Eftersom opdrætsanlægget ligger i et afgrænset område, kan havbunden blive påvirket af fiskefækalier i løbet af opdrætssæsonen fra april til oktober. Når havbunden ligger brak om vinteren i 3 måneder fra januar til marts, hvor fiskene er høstet, og opdrætsanlægget er taget ind på land, regenerer havbunden.

– I brakperioden nedbrydes det organiske materiale, og havbunden vender tilbage til den oprindelige tilstand. På blot få måneder kan man ikke længere se, at havbruget har været der, og miljøovervågningen og analyseresultater viser, at der ikke er en varig negativ miljøpåvirkning på havbunden omkring havbruget. Vi mener derfor, at vores økologiske havbrug er et godt bidrag til sunde og klimavenlige fødevarer i fremtiden, siger Niels Dalsgaard.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...