Nu på dansk: Strategisk vision for bæredygtig akvakultur i den europæiske union

Ifølge EU-kommission bidrager akvakultur med arbejdspladser i land- og kystområder. På billedet ses havbrugsmedarbejdere fra Snaptun Fisk Export A/S i forbindelse med høsten i 2021. Foto: Dansk Akvakultur.

Så kom den også på dansk!

EU-Kommissionen har udarbejdet en strategisk vision for bæredygtig udvikling af akvakultur i EU. Visionen viser vejen for, hvordan akvakultur kan bidrage til at realisere Den Europæiske Grønne Pagt. Det er den pagt, der skal sikre, at vækst i den europæiske union ikke alene stimulerer økonomien, men også skaber arbejdspladser og samtidig fremskynde den grønne omstilling.

Visionen opsummerer både fordelene ved akvakulturproduktion og de retningslinjer, der skal vise vejen for en bæredygtig udvikling af sektoren.

Til foråret forhandles Danmarks Havplan i Folketinget. Her vil det være oplagt at kigge til de europæiske retningslinjer, som blandt andet påpeger, at der er brug for fremme akvakultursektorens adgang til arealer og vand.


Fordele ved akvakultur ifølge EU-Kommissionen
Når det foregår på en bæredygtig måde, kan akvakultur ifølge EU-Kommissionen være med til at løse nogle af de mest presserende problemer, som vi står over for:

 • Akvakultursektoren leverer nærende og forskelligartede fødevarer til en voksende verdensbefolkning.
 • Den reducerer behovet for at fange flere vilde fisk for at opfylde den stigende efterspørgsel efter fisk og bidrager derfor til at bevare fiskebestandene.
 • Den leverer fødevarer, der er friske og lokale.
 • Den producerer fødevarer og foder med mindre indvirkning på klimaet og miljøet end husdyrproduktioner.
 • Den skaber hårdt tiltrængte arbejdspladser i udkantsområderne.
 • Visse typer akvakultur bidrager til bevarelsen af økosystemer og biodiversitet.

På trods af alle fordelene er produktionen og forbruget af akvakulturprodukter i EU ikke vokset med samme hastighed som i andre dele af verden. Det betyder, at EU er meget afhængig af importerede akvatiske fødevarer. Hele 70 procent af de opdrættede fisk og skaldyr, der forbruges i EU, kommer fra import. Det er derfor vigtigt at fremme akvakulturproduktionen i EU. Det skal ske på en måde, der bevarer miljøet og skaber flere arbejdspladser og økonomisk udvikling i udkantsområderne.

EU’s retningslinjer for udvikling af bæredygtig akvakultur
EU-Kommissionen vedtog i 2021 nye strategiske retningslinjer for udvikling af akvakultur i EU. Retningslinjerne skal vise vejen til, at EU’s akvakultur kan blive til en endnu mere konkurrencedygtig, modstandsdygtig sektor og en global reference for bæredygtighed inden 2030. Retningslinjerne indeholder følgende punkter:

 • fremme af adgang til arealer og vand, så EU’s akvakultursektor kan fortsætte med at vokse
 • lettelse af unødvendige administrative byrder i forbindelse med godkendelsen af nye akvakulturbrug
 • yderligere begrænsning af akvakulturens påvirkning på miljøet og fremme af de typer akvakultur, der er mest gavnlige for miljøet og klimaet
 • forbedring af foranstaltningerne vedrørende dyresundhed og -velfærd
 • sikring af, at akvakulturen tilpasser sig klimaændringerne og bidrager til at afbøde virkningerne af disse ændringer
 • mere og bedre information til forbrugere og borgere om akvakultur i EU
 • fremme af forskning, innovation og udvikling af relevante kompetencer
 • fremme af diversificering af produktionen for at øge udbuddet af akvakulturprodukter, særlig af nye lovende arter i EU såsom alger eller hvirvelløse havdyr (herunder bløddyr eller andre hvirvelløse dyr såsom søpindsvin eller søpølser).

EU-Kommissionens strategiske vision for bæredygtig udvikling af akvakultur kan findes på dansk her.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...