Nu på dansk: Strategisk vision for bæredygtig akvakultur i den europæiske union

Ifølge EU-kommission bidrager akvakultur med arbejdspladser i land- og kystområder. På billedet ses havbrugsmedarbejdere fra Snaptun Fisk Export A/S i forbindelse med høsten i 2021. Foto: Dansk Akvakultur.

Så kom den også på dansk!

EU-Kommissionen har udarbejdet en strategisk vision for bæredygtig udvikling af akvakultur i EU. Visionen viser vejen for, hvordan akvakultur kan bidrage til at realisere Den Europæiske Grønne Pagt. Det er den pagt, der skal sikre, at vækst i den europæiske union ikke alene stimulerer økonomien, men også skaber arbejdspladser og samtidig fremskynde den grønne omstilling.

Visionen opsummerer både fordelene ved akvakulturproduktion og de retningslinjer, der skal vise vejen for en bæredygtig udvikling af sektoren.

Til foråret forhandles Danmarks Havplan i Folketinget. Her vil det være oplagt at kigge til de europæiske retningslinjer, som blandt andet påpeger, at der er brug for fremme akvakultursektorens adgang til arealer og vand.


Fordele ved akvakultur ifølge EU-Kommissionen
Når det foregår på en bæredygtig måde, kan akvakultur ifølge EU-Kommissionen være med til at løse nogle af de mest presserende problemer, som vi står over for:

 • Akvakultursektoren leverer nærende og forskelligartede fødevarer til en voksende verdensbefolkning.
 • Den reducerer behovet for at fange flere vilde fisk for at opfylde den stigende efterspørgsel efter fisk og bidrager derfor til at bevare fiskebestandene.
 • Den leverer fødevarer, der er friske og lokale.
 • Den producerer fødevarer og foder med mindre indvirkning på klimaet og miljøet end husdyrproduktioner.
 • Den skaber hårdt tiltrængte arbejdspladser i udkantsområderne.
 • Visse typer akvakultur bidrager til bevarelsen af økosystemer og biodiversitet.

På trods af alle fordelene er produktionen og forbruget af akvakulturprodukter i EU ikke vokset med samme hastighed som i andre dele af verden. Det betyder, at EU er meget afhængig af importerede akvatiske fødevarer. Hele 70 procent af de opdrættede fisk og skaldyr, der forbruges i EU, kommer fra import. Det er derfor vigtigt at fremme akvakulturproduktionen i EU. Det skal ske på en måde, der bevarer miljøet og skaber flere arbejdspladser og økonomisk udvikling i udkantsområderne.

EU’s retningslinjer for udvikling af bæredygtig akvakultur
EU-Kommissionen vedtog i 2021 nye strategiske retningslinjer for udvikling af akvakultur i EU. Retningslinjerne skal vise vejen til, at EU’s akvakultur kan blive til en endnu mere konkurrencedygtig, modstandsdygtig sektor og en global reference for bæredygtighed inden 2030. Retningslinjerne indeholder følgende punkter:

 • fremme af adgang til arealer og vand, så EU’s akvakultursektor kan fortsætte med at vokse
 • lettelse af unødvendige administrative byrder i forbindelse med godkendelsen af nye akvakulturbrug
 • yderligere begrænsning af akvakulturens påvirkning på miljøet og fremme af de typer akvakultur, der er mest gavnlige for miljøet og klimaet
 • forbedring af foranstaltningerne vedrørende dyresundhed og -velfærd
 • sikring af, at akvakulturen tilpasser sig klimaændringerne og bidrager til at afbøde virkningerne af disse ændringer
 • mere og bedre information til forbrugere og borgere om akvakultur i EU
 • fremme af forskning, innovation og udvikling af relevante kompetencer
 • fremme af diversificering af produktionen for at øge udbuddet af akvakulturprodukter, særlig af nye lovende arter i EU såsom alger eller hvirvelløse havdyr (herunder bløddyr eller andre hvirvelløse dyr såsom søpindsvin eller søpølser).

EU-Kommissionens strategiske vision for bæredygtig udvikling af akvakultur kan findes på dansk her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...