Ny EUMOFA-rapport om ørred- og lakserogn

Foto af dansk ørredrogn: Kurt Mogensen, Aquapri

Det Europæiske Markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA) har netop offentliggjort rapporten “Salmon and trout roe – production, trade and consumption”. Denne giver et indblik i markedet for ørred- og lakserogn og branchen som helhed.

De største producenter af ørredrogn i EU i 2020 var Finland (417 t), Danmark (377 t) og Frankrig (110 t), som tilsammen stod for 91 % af den totale EU-produktion. Tidligere har Danmark været den største producent af ørredrogn, men i 2019 blev vi overgået af Finland.

Det estimeres, at ca. 90 % af den danske ørredrogn eksporteres til andre lande i Europa og Asien, herunder primært Japan.

Vi bemærker her enkelte ”misforhold” mellem tallene i rapporten, såsom at Danmark producerer i 2020 377 tons rogn, men sælger samtidig til Japan i 2020 372 tons.

Ikke desto mindre er rapporten generelt meget gennemarbejdet og ikke mindst læseværdig.

Link til rapporten.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...