Ny EUMOFA-rapport om ørred- og lakserogn

Foto af dansk ørredrogn: Kurt Mogensen, Aquapri

Det Europæiske Markedsobservatorium for fiskevarer og akvakulturprodukter (EUMOFA) har netop offentliggjort rapporten “Salmon and trout roe – production, trade and consumption”. Denne giver et indblik i markedet for ørred- og lakserogn og branchen som helhed.

De største producenter af ørredrogn i EU i 2020 var Finland (417 t), Danmark (377 t) og Frankrig (110 t), som tilsammen stod for 91 % af den totale EU-produktion. Tidligere har Danmark været den største producent af ørredrogn, men i 2019 blev vi overgået af Finland.

Det estimeres, at ca. 90 % af den danske ørredrogn eksporteres til andre lande i Europa og Asien, herunder primært Japan.

Vi bemærker her enkelte ”misforhold” mellem tallene i rapporten, såsom at Danmark producerer i 2020 377 tons rogn, men sælger samtidig til Japan i 2020 372 tons.

Ikke desto mindre er rapporten generelt meget gennemarbejdet og ikke mindst læseværdig.

Link til rapporten.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...