Ny forskning om antibiotikaresistens

Københavns Universitet (KU) har udsendt pressemeddelelse om antibiotikaresistens og fiskeopdræt.

KU skriver ”at ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens”. KU´s udmelding sker med baggrund i ny forskning, der belyser en teoretisk risiko for, at resistensgener opformeres i antibiotikabehandlede fisk, og at de spredes til vandmiljøets bakterier og derfra potentielt til bakterier, der medfører sygdom i mennesker.

Dansk Akvakulturs holdning er at dette ikke er en ny teori, og at en overførsel af antibiotikaresistens fra bakterier i fisk til sygdomsfremkaldende bakterier hos mennesker stadig er teoretisk og med nuværende viden kun forekommer sjældent eller slet ikke. Mere information findes her

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...