Ny forskning om antibiotikaresistens

Københavns Universitet (KU) har udsendt pressemeddelelse om antibiotikaresistens og fiskeopdræt.

KU skriver ”at ny forskning viser, at fiskefoder, der indeholder antibiotika, kan være en af de helt store syndere i spredning af antibiotikaresistens”. KU´s udmelding sker med baggrund i ny forskning, der belyser en teoretisk risiko for, at resistensgener opformeres i antibiotikabehandlede fisk, og at de spredes til vandmiljøets bakterier og derfra potentielt til bakterier, der medfører sygdom i mennesker.

Dansk Akvakulturs holdning er at dette ikke er en ny teori, og at en overførsel af antibiotikaresistens fra bakterier i fisk til sygdomsfremkaldende bakterier hos mennesker stadig er teoretisk og med nuværende viden kun forekommer sjældent eller slet ikke. Mere information findes her

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...