Ny grafik skal gøre det lettere at spise efter De officielle Kostråd

Foto: Altomkost.dk

Flere fisk og bælgfrugter – og mindre kød. Det er et af budskaberne i De Officielle Kostråd, som har til formål at få flere danskere til at spise sundere og mere klimavenligt.

Nu er kostrådene kommet i et mere visuelt cirkel-format, der viser, hvor meget de forskellige madvarer skal fylde i forhold til hinanden. Det er de samme officielle Kostråd, som du kender, bare i en ny cirkel.

For eksempel viser den, hvor meget grøntsager og frugt skal fylde i forhold til kød og kornprodukter. Den viser også den anbefalede mængde kød sammenlignet med bælgfrugter.

Fødevarestyrelsen har desuden samlet en række fakta og faglige budskaber til brug for formidling om Kostrådscirklen.

Du kan fx læse, at fisk og kød tilsammen udgør 7% af Kostrådscirklen. Fisk er illustreret med sild, makrel og muslinger, mens kød er illustreret med kylling og frikadelle. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fisk og kød bidrager forskelligt til kosten. Kød kan ikke erstatte fisk i den sunde og planterige kost, der følger De officielle Kostråd.

Et andet vigtigt budskab om fisk i De officielle Kostråd er, at vi skal variere mellem forskellige fisk og at vi bør gå efter de miljøvenlige valg. De officielle Kostråd anbefaler desuden, at vi skærer ned på kødet, og i stedet vælger fisk og bælgfrugter.

Fakta om Kostrådscirklen

  • DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet den faglige baggrund for kostrådscirklen.
  • Kostrådscirklen er en visuel illustration af ’De officielle Kostråd – godt for sundhed og klima’.
  • Kostrådscirklen gælder for personer mellem 6 og 65 år.
  • Kostrådscirklen er inddelt i 6 fødevaregrupper; Grøntsager og frugt; Mad med fuldkorn og kartofler; Nødder, frø og planteolier; Bælgfrugter; Mejeriprodukter og æg; Fisk og kød.
  • Drikkevarer vises ved siden af kostrådscirklen og er illustreret med vand og et lille glas mælk. I praksis kan det lille glas mælk ved siden af cirklen erstattes med fx yoghurt.
  • De ’tomme kalorier’ (slik, kage, is chips, kiks, søde drikkevarer mm.) er ikke vist i Kostrådscirklen. På altomkost.dk kan du læse mere om, hvor meget der er plads til af disse fødevarer i en sund og planterig kost. (link)
  • Fødevaregrupperne i Kostrådscirklen bidrager til i alt 94% af madens samlede energiindhold, og til 98 % af det samlede proteinindhold. Når fødevarerne ikke bidrager til 100%, skyldes det, at der er gjort plads til at de ’tomme kalorier’ kan bidrage med en lille mænge energi (6%) og protein (2%).
  • På samme vis bidrager fødevaregrupperne i Kostrådscirklen til 86% af den samlede klimabelastning af en sund og planterig kost, der følger De officielle Kostråd. Den resterende andel (14 %) udgøres af hhv. ’tomme kalorier’ (slik, kage, is chips, søde drikkevarer mm.), samt drikkevarer som kaffe og te mm.

Kilde: Alt om kost, Fødevarestyrelsen

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...