Ny N-indfasningsrunde på vej

Miljøministeriet er på vej med en ny N-indfasningsrunde om ekstra kvælstof (N) til miljø- og ressourceeffektive dambrug med forventet ansøgningsfrist 1.10.21. N-indfasningsrunden er indregnet som en del af den gældende vandområdeplan 2015–2021, og der er ikke planlagt flere runder.

Miljøministeriet har således bekendtgørelse om N-indfasning af 80 t N til miljø- og ressourceeffektive dambrug i høring indtil 17.5.2021. Miljø- og ressourceeffektive dambrug omfatter i bekendtgørelsen saltvandsdambrug, ferskvandsdambrug og FREA-anlæg med udledning til overfladevand.

Bekendtgørelsesudkastet udmønter lovforslag L180 (Lov om N-indfasning til akvakultur), og der forventes en samlet ikrafttrædelse den 1.7.2021. Herefter er det planen, at miljømyndigheder kan indsende ansøgning om tildeling af N for et anlæg til Miljøministeriet frem til 1.10.2021, hvorefter Miljøministeriet træffer afgørelse inden 1.12.2021 så vidt muligt. Efterfølgende skal tildelt N indarbejdes i et anlægs konkrete emissionsbaserede miljøgodkendelse, hvilket skal ske i løbet af 3 år.   

Bekendtgørelsen skaber således rammerne for, at der fra en N-pulje på 80 t N kan tildeles N til miljø- og ressourceeffektive dambrug. Der kan max afsættes 35 t N pr anlæg, og det tildelte N skal være reserveret til ordningen. Fordelingen af N på vandområder fremgår af bekendtgørelsesudkastets bilag 2.  

Ved fordelingen af kvælstof i vandområdeplaner er der ikke skelet til indsatsbehovet i de enkelte vandområder, da fordelingen er sket ud fra en række tidligere fastsatte principper. I forbindelse med placeringen er der i dosering af indsatser i vandområdeplanerne 2015- 2021 taget højde for det ekstra kvælstof. Dette skal sikre, at udledningen ikke fører til forringelse af overfladevand. Der er derfor ikke mulighed for at omfordele kvælstoffet til andre vandområder eller give tilladelse til kvælstof, der ligger ud over mængden, som er angivet i bilag 2 for de enkelte vandområder.

Høringsbrev og udkast til bekendtgørelse mm. kan ses her.

Dansk Akvakultur vil udarbejde høringssvar. Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...