Ny N-indfasningsrunde på vej

Miljøministeriet er på vej med en ny N-indfasningsrunde om ekstra kvælstof (N) til miljø- og ressourceeffektive dambrug med forventet ansøgningsfrist 1.10.21. N-indfasningsrunden er indregnet som en del af den gældende vandområdeplan 2015–2021, og der er ikke planlagt flere runder.

Miljøministeriet har således bekendtgørelse om N-indfasning af 80 t N til miljø- og ressourceeffektive dambrug i høring indtil 17.5.2021. Miljø- og ressourceeffektive dambrug omfatter i bekendtgørelsen saltvandsdambrug, ferskvandsdambrug og FREA-anlæg med udledning til overfladevand.

Bekendtgørelsesudkastet udmønter lovforslag L180 (Lov om N-indfasning til akvakultur), og der forventes en samlet ikrafttrædelse den 1.7.2021. Herefter er det planen, at miljømyndigheder kan indsende ansøgning om tildeling af N for et anlæg til Miljøministeriet frem til 1.10.2021, hvorefter Miljøministeriet træffer afgørelse inden 1.12.2021 så vidt muligt. Efterfølgende skal tildelt N indarbejdes i et anlægs konkrete emissionsbaserede miljøgodkendelse, hvilket skal ske i løbet af 3 år.   

Bekendtgørelsen skaber således rammerne for, at der fra en N-pulje på 80 t N kan tildeles N til miljø- og ressourceeffektive dambrug. Der kan max afsættes 35 t N pr anlæg, og det tildelte N skal være reserveret til ordningen. Fordelingen af N på vandområder fremgår af bekendtgørelsesudkastets bilag 2.  

Ved fordelingen af kvælstof i vandområdeplaner er der ikke skelet til indsatsbehovet i de enkelte vandområder, da fordelingen er sket ud fra en række tidligere fastsatte principper. I forbindelse med placeringen er der i dosering af indsatser i vandområdeplanerne 2015- 2021 taget højde for det ekstra kvælstof. Dette skal sikre, at udledningen ikke fører til forringelse af overfladevand. Der er derfor ikke mulighed for at omfordele kvælstoffet til andre vandområder eller give tilladelse til kvælstof, der ligger ud over mængden, som er angivet i bilag 2 for de enkelte vandområder.

Høringsbrev og udkast til bekendtgørelse mm. kan ses her.

Dansk Akvakultur vil udarbejde høringssvar. Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner.

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...