Ny N-indfasningsrunde på vej

Miljøministeriet er på vej med en ny N-indfasningsrunde om ekstra kvælstof (N) til miljø- og ressourceeffektive dambrug med forventet ansøgningsfrist 1.10.21. N-indfasningsrunden er indregnet som en del af den gældende vandområdeplan 2015–2021, og der er ikke planlagt flere runder.

Miljøministeriet har således bekendtgørelse om N-indfasning af 80 t N til miljø- og ressourceeffektive dambrug i høring indtil 17.5.2021. Miljø- og ressourceeffektive dambrug omfatter i bekendtgørelsen saltvandsdambrug, ferskvandsdambrug og FREA-anlæg med udledning til overfladevand.

Bekendtgørelsesudkastet udmønter lovforslag L180 (Lov om N-indfasning til akvakultur), og der forventes en samlet ikrafttrædelse den 1.7.2021. Herefter er det planen, at miljømyndigheder kan indsende ansøgning om tildeling af N for et anlæg til Miljøministeriet frem til 1.10.2021, hvorefter Miljøministeriet træffer afgørelse inden 1.12.2021 så vidt muligt. Efterfølgende skal tildelt N indarbejdes i et anlægs konkrete emissionsbaserede miljøgodkendelse, hvilket skal ske i løbet af 3 år.   

Bekendtgørelsen skaber således rammerne for, at der fra en N-pulje på 80 t N kan tildeles N til miljø- og ressourceeffektive dambrug. Der kan max afsættes 35 t N pr anlæg, og det tildelte N skal være reserveret til ordningen. Fordelingen af N på vandområder fremgår af bekendtgørelsesudkastets bilag 2.  

Ved fordelingen af kvælstof i vandområdeplaner er der ikke skelet til indsatsbehovet i de enkelte vandområder, da fordelingen er sket ud fra en række tidligere fastsatte principper. I forbindelse med placeringen er der i dosering af indsatser i vandområdeplanerne 2015- 2021 taget højde for det ekstra kvælstof. Dette skal sikre, at udledningen ikke fører til forringelse af overfladevand. Der er derfor ikke mulighed for at omfordele kvælstoffet til andre vandområder eller give tilladelse til kvælstof, der ligger ud over mængden, som er angivet i bilag 2 for de enkelte vandområder.

Høringsbrev og udkast til bekendtgørelse mm. kan ses her.

Dansk Akvakultur vil udarbejde høringssvar. Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...