Ny politisk EHFAF-aftale om fiskeri og mindre støtte til akvakultur og økologi

Folketingets partier har indgået en aftale om den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond for 2021-2023. Fonden skal bl.a. understøtte en bæredygtig udvikling i akvakulturerhvervet.

Dansk Akvakultur konstaterer, at der er indgået et bredt forlig, men opdrætternes formand, Niels Dalsgaard, er ærgerlig over den reducerede støtte til akvakultur generelt, og at økologisk opdræt er helt taget ud.

– Det ærgrer os, at man fra politisk hold har valgt at prioritere støtte til myndighedsopgaver højere end erhvervsudvikling. Vi arbejder positivt med ”den grønne omstilling”. Det er en dagsorden, som vi kan og gerne vil bidrage til, men det kræver mere viden og investeringer i ny teknologi og uddannelse af medarbejdere. Derfor er det ærgerligt, at midlerne til akvakultur skæres ned, og der anvendes langt flere midler til myndighedsopgaver end til den ”grønne” omstilling af akvakultur, udtaler Niels Dalsgaard.

Dansk Akvakultur ønsker at udvikle både den landbaserede og den marine akvakultur, og foreningen ser også et stort potentiale i økologisk akvakultur. Den politiske aftale ignorerer erhvervets ønsker om at satse på en mangfoldig akvakultur sektor, både for større og mindre virksomheder og marin samt økologisk akvakultur.  

– Det er positivt, at der er en bred aftale om støtte til udviklingen af landbaserede akvakultur-anlæg og til produktion af tang og skaldyr, men det skuffer os meget, at de danske politikere ikke vil fremme økologisk og marin akvakultur. EU Kommissionen ønsker at fremme økologi og marint opdræt i EU, og også internationalt sker der en stor udvikling her, som Danmark ikke bliver en del af. Regeringens og støttepartiernes politiske forståelsespapir sætter ambitiøse mål for økologisk produktion i Danmark, og alene af den grund burde den politiske aftale også prioritere økologisk akvakultur, siger Niels Dalsgaard.

I aftalen er der afsat midler til afsætning af fiskeprodukter, men midlerne er øremærket til producentorganisationer.

– Dansk Akvakultur repræsenterer alle sektorer i akvakulturerhvervet, men vi er ikke producentorganisation, og har ikke ressourcer til at udarbejde detaljerede produktions- og afsætningsplaner for de forskellige producenter. Vi har behov for bedre politiske rammevilkår og for at styrke det offentlige kendskab til akvakultur. Der er meget misinformation om akvakultur, og derfor er det ærgerligt, at den politiske aftale ikke prioriterer faktuel og videnskabeligt baseret oplysning til forbrugerne samt fremme af forbruget af sunde, danske og bæredygtige akvakulturprodukter, afslutter Niels Dalsgaard.

Link til aftalen om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogrammet 2021-2023.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...