EU-evalueringsrapport om dyrevelfærd

EU Kommissionen har offentliggjort en evaluering af EU’s strategi for dyrevelfærd. Rapporten dækker over årene 2012-2018 og beskriver effekten af strategien. Den bemærker bl.a., at det fortsat er en udfordring at få medlemslandene til at implementere anbefalingerne for bedre dyrevelfærd, særligt ift. transport. Rapporten beskriver også, at viden om fiskevelfærd har været en udfordring tidligere, men i de senere år er mere viden tilvejebragt. Rapporten vurderer derfor, at der er behov for opfølgende initiativer for at forbedre dyrevelfærden i bl.a. fiskeopdræt.

Resultaterne fra strategien vil blive anvendt i det videre arbejde med tiltag ift. dyrevelfærd og indgå i kontekst til Jord til bord-strategien.    

Dansk Akvakultur følger initiativerne for at fremme dyrevelfærd i fiskeopdræt, og direktør Brian Thomsen udtaler:

”Dyrevelfærd er en naturlig interesse for danske fiskeopdrættere, og vi anbefaler en fælles europæisk tilgang, hvor man på et videnskabeligt og veldokumenteret grundlag udpeger de indikatorer, der er centrale for at fremme velfærden i fiskeopdræt”.

Læs evalueringsrapporten her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...