EU-evalueringsrapport om dyrevelfærd

EU Kommissionen har offentliggjort en evaluering af EU’s strategi for dyrevelfærd. Rapporten dækker over årene 2012-2018 og beskriver effekten af strategien. Den bemærker bl.a., at det fortsat er en udfordring at få medlemslandene til at implementere anbefalingerne for bedre dyrevelfærd, særligt ift. transport. Rapporten beskriver også, at viden om fiskevelfærd har været en udfordring tidligere, men i de senere år er mere viden tilvejebragt. Rapporten vurderer derfor, at der er behov for opfølgende initiativer for at forbedre dyrevelfærden i bl.a. fiskeopdræt.

Resultaterne fra strategien vil blive anvendt i det videre arbejde med tiltag ift. dyrevelfærd og indgå i kontekst til Jord til bord-strategien.    

Dansk Akvakultur følger initiativerne for at fremme dyrevelfærd i fiskeopdræt, og direktør Brian Thomsen udtaler:

”Dyrevelfærd er en naturlig interesse for danske fiskeopdrættere, og vi anbefaler en fælles europæisk tilgang, hvor man på et videnskabeligt og veldokumenteret grundlag udpeger de indikatorer, der er centrale for at fremme velfærden i fiskeopdræt”.

Læs evalueringsrapporten her.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...