Ny tilskudsordning til akvakultur overser økologien og potentialet på havet

Fiskeristyrelsen åbner nu tilskudsordningen ’Investeringer i akvakultur’, hvor eksisterende landbaserede akvakulturanlæg kan søge om investeringstilskud til ombygninger.

’Vi er glade for, at regeringen afsætter penge til udvikling af akvakultur, men vi beklager, at ordningen ikke prioriterer økologisk akvakultur, og at den ikke omfatter opdræt på havet’ udtaler Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur.

Tilskudsordningen satser på investeringer, der kan bidrage til øget produktion og lavere udledninger af næringsstoffer per kg produceret fisk. Dansk Akvakultur støtter en sådan udvikling, men forstår ikke, hvorfor tilskudsordningen samtidig reelt vil udelukke en udvikling af økologisk fiskeopdræt. Økologiske fiskeopdrættere skal følge EU’s økologiregler, som er forskellige fra tilskudsordningens krav om intensivrecirkuleret fiskeopdræt.

’Økologiske opdrætsanlæg kan naturligvis ikke leve op til de samme miljøkrav som intensive teknologitunge anlæg målt på udledninger per kg fisk, og vi havde gerne set, at ordningen også havde fokus på at udvikle økologisk fiskeopdræt på land og på havet og den klimavenlige og bæredygtige akvakultur i bred forstand, i stedet for kun at fokusere på en teknologisk intensiv opdrætsform’ siger Brian Thomsen.

Den danske strategi for akvakultur, som formelt er godkendt af EU, har som mål både at udvikle akvakultur på land, i havbrug og skaldyrsopdræt. Dansk Akvakultur er ærgerlige over, at en tilskudsordning, der har til formål at ’styrke akvakultursektorens konkurrenceevne og omstilling mod en mere miljøvenlig produktion’, ikke følger den politisk vedtaget strategi og ikke tager højde for det store potentiale i akvakultur på havet. Der foregår en rivende international udvikling af opdræt af fisk i havbrug på åbent hav, men dette samt økologiske havbrug bliver sat i stå i Danmark.  

Tilskudsordningen mangler derfor et bredere fokus på opdrætserhvervet, samt hensyn til de biologiske værdikæder og konkurrence- og markedsforhold, som gælder for størstedelen af akvakulturerhvervet.

Du kan læse mere om tilskudsordningen her

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...