Ny tilskudsordning til akvakultur overser økologien og potentialet på havet

Fiskeristyrelsen åbner nu tilskudsordningen ’Investeringer i akvakultur’, hvor eksisterende landbaserede akvakulturanlæg kan søge om investeringstilskud til ombygninger.

’Vi er glade for, at regeringen afsætter penge til udvikling af akvakultur, men vi beklager, at ordningen ikke prioriterer økologisk akvakultur, og at den ikke omfatter opdræt på havet’ udtaler Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur.

Tilskudsordningen satser på investeringer, der kan bidrage til øget produktion og lavere udledninger af næringsstoffer per kg produceret fisk. Dansk Akvakultur støtter en sådan udvikling, men forstår ikke, hvorfor tilskudsordningen samtidig reelt vil udelukke en udvikling af økologisk fiskeopdræt. Økologiske fiskeopdrættere skal følge EU’s økologiregler, som er forskellige fra tilskudsordningens krav om intensivrecirkuleret fiskeopdræt.

’Økologiske opdrætsanlæg kan naturligvis ikke leve op til de samme miljøkrav som intensive teknologitunge anlæg målt på udledninger per kg fisk, og vi havde gerne set, at ordningen også havde fokus på at udvikle økologisk fiskeopdræt på land og på havet og den klimavenlige og bæredygtige akvakultur i bred forstand, i stedet for kun at fokusere på en teknologisk intensiv opdrætsform’ siger Brian Thomsen.

Den danske strategi for akvakultur, som formelt er godkendt af EU, har som mål både at udvikle akvakultur på land, i havbrug og skaldyrsopdræt. Dansk Akvakultur er ærgerlige over, at en tilskudsordning, der har til formål at ’styrke akvakultursektorens konkurrenceevne og omstilling mod en mere miljøvenlig produktion’, ikke følger den politisk vedtaget strategi og ikke tager højde for det store potentiale i akvakultur på havet. Der foregår en rivende international udvikling af opdræt af fisk i havbrug på åbent hav, men dette samt økologiske havbrug bliver sat i stå i Danmark.  

Tilskudsordningen mangler derfor et bredere fokus på opdrætserhvervet, samt hensyn til de biologiske værdikæder og konkurrence- og markedsforhold, som gælder for størstedelen af akvakulturerhvervet.

Du kan læse mere om tilskudsordningen her

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...