Nye Temadage under GODAOR-projektet

Der afholdes i løbet af april og maj tre temadage under GUDP-projektet GODAOR.

Det drejer sig om to temadage om Praktisk Biologi og Kemi i recirkulerede fiskeopdrætsanlæg, d. 28. april og d. 5. maj.

Samt en temadag om Fiskesygdomme og forebyggelse heraf i landbaseret RAS d. 18. maj.

Alle temadage afholdes virtuelt via internettet.

Alle er velkomne og deltagelsen er gratis.

Tilmelding er ikke nødvendig denne gang. Alle kan blot logge på den enkelte dag.

Vedrørende program og link henvises til oplysningerne under Arrangementer.

GODAOR-projektet er støttet af Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP)

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...