Nye Temadage under GODAOR-projektet

Der afholdes i løbet af april og maj tre temadage under GUDP-projektet GODAOR.

Det drejer sig om to temadage om Praktisk Biologi og Kemi i recirkulerede fiskeopdrætsanlæg, d. 28. april og d. 5. maj.

Samt en temadag om Fiskesygdomme og forebyggelse heraf i landbaseret RAS d. 18. maj.

Alle temadage afholdes virtuelt via internettet.

Alle er velkomne og deltagelsen er gratis.

Tilmelding er ikke nødvendig denne gang. Alle kan blot logge på den enkelte dag.

Vedrørende program og link henvises til oplysningerne under Arrangementer.

GODAOR-projektet er støttet af Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP)

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...