OBS: NYT MØDESTED – ERFA-netværk for unge i akvakultur: Opstartsmøde 17/1-23

Unge i akvakultursektoren kan, ligesom unge indenfor andre brancher, have gavn af et stærkt netværk, hvor man kan dele erfaringer og faglig viden samt fremme socialt fællesskab. Et sådan netværk er endnu ikke etableret for unge i dansk akvakultur.

Derfor har Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg taget initiativ til et ERFA-netværk for unge i akvakultursektoren i Danmark.

Opstartsmøde tirsdag den 17. januar 2023

Første møde er et såkaldt opstartsmøde og holdes på Hotel Horisont, der ligger på adressen Agro Food Park 10 Aarhus N. Vi mødes den 17. januar 2023 kl. 12.00.

Fremadrettet forventes møder hvert kvartal i ERFA-netværket. Ved hvert møde aftales, hvem der er ”vært” for næste møde, så medlemmerne kommer rundt til hinanden og ser flere sektorer og virksomheder.

Opstartsmødet er for medhjælpere, elever og eventuelt andre unge, som netværket måtte være relevant for.

Medlemskab af netværket er gratis. Udgifter forbundet med møderne er begrænset til transport og eventuelt ”tabt arbejdskraft”, hvis møderne ligger i arbejdstiden.

Dagsorden:

12:00 Frokost på Hotel Horisont og velkomst ved Peter Holm og Helle Vendelbo: Hvem er Dansk Akvakultur/uddannelsesudvalget og bordet rundt

12:45: Karina Troelsen (Musholm): Hvad er en ERFA-gruppe og hvad kan man bruge den til

13.15: Thue Holm (Atlantic Sapphire): Hvordan udvikler akvakultur sig i de kommende år og hvad bliver fremtidens opdrætsteknologier

Kaffe og kage

14.00: Kommende møder: Indhold og værter

14.30: Tak for i dag

Tilmelding

Det er muligt at tilmelde sig opstartsmødet tirsdag den 17/1-23 ved at sende en mail til kommunikations- og pressechef Helle Vendelbo på helle@danskakvakultur.dk eller tilmelde sig på facebookbegivenheden: https://fb.me/e/40aSKN9uJ Du er også velkommen til at kontakte Helle på tlf. 20150860, hvis du ønsker at høre mere om netværket.

OBS: Tilmelding skal ske senest den 10. januar 2023.

Hvad er et ERFA-netværk?

I et ERFA-netværk samles en mindre gruppe fagfolk om en fælles faglig interesse. Et ERFA-netværk har til formål at udvikle deltagerne fagligt via erfaringsudveksling og videndeling.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...