Nyt fra ASC: På vej med “Fælles-standard”

På billedet ses Michiel Fransen and Kathrin Steinberg ASC på deres besøg hos Maria Gunnerlund på Løvlund Dambrug 25. marts. Nu lægger organisationen op til en omfattende forenkling, der skal samle de artsspecifikke standarder i én fælles standard.

ASC er klar med store nyheder. Her er organisationen i gang med en forenkling, der skal samle de 9 artsspecifikke standarder i en ”fælles Standard”. Den nye standard vil blive opdelt i 3 principper fremfor som nu i 7-8 principper, og vil forventes også at kunne dække flere arter end de nuværende standarder fx sandart samt ikke mindst smidiggøre certificeringen.

De 3 principper i fælles standarden vil omfatte:

1. lovgivning, management og sporbarhe

2. Natur og miljø herunder artsspecifikke forhol

3. Arbejdsmiljø og sociale forhold.

Kun princip 1 og 3 er i høring nu, princip 2 forventes at komme i høring 4. kvartal af 2019. Derudover er også certificeringsvejledningen ”Certification and Accreditation Requirement (CAR) v2.2”. Høringen er åben indtil 14. maj.

Dansk Akvakultur vil naturligvis gå materialet igennem i samspil med certificeringsudvalget fremsende høringssvar. Mere info kan findes på ASC’s hjemmeside: https://www.asc-aqua.org/news/latest-news/asc-opens-public-consultation-for-farm-standard-and-certification-and-accreditation-requirements/

Kontakt Lisbeth J. Plesner på 2282 8702 eller lisbeth@danskakvakultur.dk for yderligere information samt ved evt. bemærkninger.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...