Nyt fra ASC: På vej med “Fælles-standard”

På billedet ses Michiel Fransen and Kathrin Steinberg ASC på deres besøg hos Maria Gunnerlund på Løvlund Dambrug 25. marts. Nu lægger organisationen op til en omfattende forenkling, der skal samle de artsspecifikke standarder i én fælles standard.

ASC er klar med store nyheder. Her er organisationen i gang med en forenkling, der skal samle de 9 artsspecifikke standarder i en ”fælles Standard”. Den nye standard vil blive opdelt i 3 principper fremfor som nu i 7-8 principper, og vil forventes også at kunne dække flere arter end de nuværende standarder fx sandart samt ikke mindst smidiggøre certificeringen.

De 3 principper i fælles standarden vil omfatte:

1. lovgivning, management og sporbarhe

2. Natur og miljø herunder artsspecifikke forhol

3. Arbejdsmiljø og sociale forhold.

Kun princip 1 og 3 er i høring nu, princip 2 forventes at komme i høring 4. kvartal af 2019. Derudover er også certificeringsvejledningen ”Certification and Accreditation Requirement (CAR) v2.2”. Høringen er åben indtil 14. maj.

Dansk Akvakultur vil naturligvis gå materialet igennem i samspil med certificeringsudvalget fremsende høringssvar. Mere info kan findes på ASC’s hjemmeside: https://www.asc-aqua.org/news/latest-news/asc-opens-public-consultation-for-farm-standard-and-certification-and-accreditation-requirements/

Kontakt Lisbeth J. Plesner på 2282 8702 eller lisbeth@danskakvakultur.dk for yderligere information samt ved evt. bemærkninger.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...