Nyt fra uddannelsesudvalget: Byggeri af mini-recirkuleringsanlæg skrider frem

Etableringen af et mini-recirkuleringsanlæg er ved at blive en realitet. Det står klar efter seneste møde i Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg

Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg holdt i oktober møde på HANSENBERG Organia i Kolding, hvor der blev lejlighed til at drøfte det daglige samarbejde med landbrugsskolen om landbrugsuddannelsen i akvakultur. Dansk Akvakultur oplever stor tilslutning og opbakning til uddannelsen fra medlemmerne, og det er vi naturligvis taknemmelige for.

Det blev drøftet, hvordan Dansk Akvakultur og HANSENBERG kan gøre det nemmere at finde elever. Flere virksomheder gode erfaringer med annoncering i lokalområdet, som har vist sig at være en effektiv metode til at finde nye elever. Dansk Akvakultur vil derfor tage initiativ til, at der laves en række simple forslag til annoncer, som medlemmerne frit kan anvende, når de skal finde elever lokalt.

Fordelsuddannelse giver gode muligheder for praktikplads
Akvakulturuddannelsen er en såkaldt fordelsuddannelse. Det betyder, at arbejdsgiverne bag uddannelsen har særligt stort behov for arbejdskraft. Det giver derfor elever gode muligheder for en praktikplads, såfremt de opfylder kvalifikationerne for at tage en uddannelsen. I Dansk Akvakultur vil vi derfor anvende titlen som fordelsuddannelse mere aktivt i vores markedsføring, så interesserede elever bliver gjort opmærksomme på, at de har gode muligheder for at få en praktikplads.

Udsigt til mere efteruddannelse
Udvalget drøftede også, hvordan vi får sikret flere efteruddannelsestilbud til vores medarbejdere. Også her er der grundlag for et godt samarbejde med HANSENBERG, da skolen tilbyder AMU-kurser. Det blev derfor besluttet, at udvalget laver et forslag til et efteruddannelseskatalog, som kan tilbydes til medarbejdere i Dansk Akvakulturs medlemsvirksomheder.

Byggeri nærmer sig afslutning
Som tidligere nævnt i nyhedsbrevet, er der siden sommer blevet arbejdet intenst med etableringen af et nyt mini-recirkuleringsanlæg, så eleverne kan prøve kræfter med den praktiske del af uddannelsen under skoleforløbet. Anlægget går lige nu ind i den sidste byggefase.

Udstyret til anlægget er leveret af en række gavmilde sponsorer med tilknytning til akvakulturerhvervet. Derudover har flere virksomheder også givet økonomiske bidrag til anlægget. Vi er meget glade og taknemmelige for de bidrag, vi har fået og ser frem til at fejre både vores elever og sponsorerne, når anlægget indvies ved et åbningsarrangement 10. januar 2020. Et arrangement, du kan læse meget mere om på hjemmesiden via dette link.

Tak til sponsorerne
Dansk Akvakultur er taknemmelig for den store opbakning til mini-recirkuleringsanlægget. En særlig tak skal lyde til sponsorerne, der både omfatter medlemsorganisationer og leverandører til akvakulturerhvervet:

  • CM Aqua
  • BioMar
  • Aller Aqua
  • AquaPri
  • Midtjysk Aqua
  • Grimstrup Maskinforretning
  • AquaGroup
  • KSK Aqua
  • OxyGuard
  • AGA

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...