Nyt landbaseret anlæg i Blåhøj

Søren Jøker Trachsel har af Ikast-Brande kommune fået landzonetilladelse til at opføre et indendørs dambrug i Blåhøj. Han driver i forvejen Hallundbæk Dambrug på stedet, og derudover driver han Kærgård Dambrug i Billund kommune. På sigt er det planen at samle aktiviteterne i Blåhøj.

Det nye anlæg ved Blåhøj vil blive 2000 kvadratmeter stort og skal rumme et indendørs anlæg til produktion af sættefisk. Projektet er designet og beregnet af konsulent Kaare Michelsen.

Det nye anlæg kommer til at ligge skråt til højre for stuehuset ved Hallundbæk Dambrug, som ses på billedet. På Hallundbæk Dambrug produceres omkring 300 ton regnbueørreder som primært eksporteres til fiskesøer i Tyskland samt Vesteuropa i øvrigt. Det er forventningen, at der årligt kan produceres 150 ton sættefisk på det nye anlæg.

Søren Jøker Trachsel håber på at kunne samle sine anlæg i Blåhøj. Det kræver dog en kommunal tilladelse til at overføre foderkvoten fra Kærgård Dambrug til Hallundbæk Dambrug.

”Jeg glæder mig meget over muligheden for at bygge et helt nyt anlæg til sættefisk. Nu håber jeg bare, at kommunen også vil være med til, at jeg samler produktionen på ét sted. Det vil forhåbentlig kunne give en produktionsgevinst, samtidig med at den samlede udledning falder.”

Hvis kommunen giver OK til at samle produktionen i Blåhøj, flyttes udledningerne fra Billund Kommune til Ikast-Brande Kommune. Overflyttelse af foderkvoten vil betyde strengere krav til rensning, og dermed at den samlede udledning fra de to dambrug reduceres væsentligt. Vandet fra dambrugene løber pt. via henholdsvis Omme Å og Skjern Å ud i Ringkøbing Fjord.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...