Nyt landbaseret anlæg i Blåhøj

Søren Jøker Trachsel har af Ikast-Brande kommune fået landzonetilladelse til at opføre et indendørs dambrug i Blåhøj. Han driver i forvejen Hallundbæk Dambrug på stedet, og derudover driver han Kærgård Dambrug i Billund kommune. På sigt er det planen at samle aktiviteterne i Blåhøj.

Det nye anlæg ved Blåhøj vil blive 2000 kvadratmeter stort og skal rumme et indendørs anlæg til produktion af sættefisk. Projektet er designet og beregnet af konsulent Kaare Michelsen.

Det nye anlæg kommer til at ligge skråt til højre for stuehuset ved Hallundbæk Dambrug, som ses på billedet. På Hallundbæk Dambrug produceres omkring 300 ton regnbueørreder som primært eksporteres til fiskesøer i Tyskland samt Vesteuropa i øvrigt. Det er forventningen, at der årligt kan produceres 150 ton sættefisk på det nye anlæg.

Søren Jøker Trachsel håber på at kunne samle sine anlæg i Blåhøj. Det kræver dog en kommunal tilladelse til at overføre foderkvoten fra Kærgård Dambrug til Hallundbæk Dambrug.

”Jeg glæder mig meget over muligheden for at bygge et helt nyt anlæg til sættefisk. Nu håber jeg bare, at kommunen også vil være med til, at jeg samler produktionen på ét sted. Det vil forhåbentlig kunne give en produktionsgevinst, samtidig med at den samlede udledning falder.”

Hvis kommunen giver OK til at samle produktionen i Blåhøj, flyttes udledningerne fra Billund Kommune til Ikast-Brande Kommune. Overflyttelse af foderkvoten vil betyde strengere krav til rensning, og dermed at den samlede udledning fra de to dambrug reduceres væsentligt. Vandet fra dambrugene løber pt. via henholdsvis Omme Å og Skjern Å ud i Ringkøbing Fjord.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...