Nyt landbaseret anlæg i Blåhøj

Søren Jøker Trachsel har af Ikast-Brande kommune fået landzonetilladelse til at opføre et indendørs dambrug i Blåhøj. Han driver i forvejen Hallundbæk Dambrug på stedet, og derudover driver han Kærgård Dambrug i Billund kommune. På sigt er det planen at samle aktiviteterne i Blåhøj.

Det nye anlæg ved Blåhøj vil blive 2000 kvadratmeter stort og skal rumme et indendørs anlæg til produktion af sættefisk. Projektet er designet og beregnet af konsulent Kaare Michelsen.

Det nye anlæg kommer til at ligge skråt til højre for stuehuset ved Hallundbæk Dambrug, som ses på billedet. På Hallundbæk Dambrug produceres omkring 300 ton regnbueørreder som primært eksporteres til fiskesøer i Tyskland samt Vesteuropa i øvrigt. Det er forventningen, at der årligt kan produceres 150 ton sættefisk på det nye anlæg.

Søren Jøker Trachsel håber på at kunne samle sine anlæg i Blåhøj. Det kræver dog en kommunal tilladelse til at overføre foderkvoten fra Kærgård Dambrug til Hallundbæk Dambrug.

”Jeg glæder mig meget over muligheden for at bygge et helt nyt anlæg til sættefisk. Nu håber jeg bare, at kommunen også vil være med til, at jeg samler produktionen på ét sted. Det vil forhåbentlig kunne give en produktionsgevinst, samtidig med at den samlede udledning falder.”

Hvis kommunen giver OK til at samle produktionen i Blåhøj, flyttes udledningerne fra Billund Kommune til Ikast-Brande Kommune. Overflyttelse af foderkvoten vil betyde strengere krav til rensning, og dermed at den samlede udledning fra de to dambrug reduceres væsentligt. Vandet fra dambrugene løber pt. via henholdsvis Omme Å og Skjern Å ud i Ringkøbing Fjord.

Læs andre nyheder

Akvakulturstrategi for 2022-2027 er i høring

Udkast til "Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027" er i høring frem til 15. august 2022. Udkastet til strategien og øvrige høringsdetaljer kan findes her.

Høringssvar til vandområdeplaner for 2021-2027

Miljøstyrelsen har haft udkast til Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) i høring i 6 måneder til den 22. juni 2022. Dansk Akvakultur har udarbejdet høringssvar, som kan læses her. I vores høringssvar henviser vi til Landbrugs...

Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer.  Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen...

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...