Nyt nationalt partnerskab skal styrke fiskeerhvervet

Danish Seafood Association, Nordjysk FødevareErhverv og Nordsøen Forskerpark står bag et nyt partnerskab med fokus på fiskeri- og akvakultursektoren. Ambitionen er i fællesskab at høste de fordele for fiskeerhvervet, der kan ligge i øget deling af viden og innovation, samt at sikre erhvervets stemme i den nye erhvervsfremmestruktur. Fordele vi bedre kan opnå sammen, frem for at virksomhederne enkeltvist søger at holde sig ajour.

Danish Seafood Association, Nordjysk FødevareErhverv og Nordsøen Forskerpark er initiativtagerne til et nyt partnerskab i fiskesektoren. Målet med Seafood Partnership er at fremme fiskerierhvervets interesser gennem en faglig brancheplatform, der blandt andet skal styrke den faglige stemme, som er nødvendig for den samlede fiskesektoren i Danmark: 
 
– Særlig yderkommunerne i Danmark kan noget helt unikt inden for fiskeri og akvakultur. Det vil vi bruge som løftestang for dels at sikre fiskesektorens stemme generelt og dels at skabe et nødvendigt fokus i den nye erhvervsfremmestruktur, forklarer Eva Nautrup, som er direktør hos Nordjysk FødevareErhverv.
 
Udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren Fordelene ved det nye partnerskab på tværs af fiskeri- og akvakultursektoren er mange. Blandt andet kan samarbejdet være med til at sikre en fortsat udvikling af et vigtigt dansk erhvervsområde:
 
– Fiskeri og akvakultur udgør et helt centralt erhvervsområde for Danmark med en samlet årlig omsætning på 33,2 milliarder kroner. Danmark regnes for at være i den globale elite, når det gælder fisk og akvakultur, og i 2018 blev der eksporteret for mere end 26 milliarder kroner fisk og skaldyr. Det er en forretning, der gennem årene har skabt indtægter, nye virksomheder, vækst og arbejdspladser – og som vi fortsat vil sikre en positiv udvikling af med Seafood Partnership, forklarer direktør ved Danish Seafood Association, Poul Melgaard Jensen.
 
De tre initiativtagere til partnerskabet er enige om, at det handler om at fokusere på fiskesektorens store betydning og potentiale, som netop har været byggestenene for samarbejdet:
 
– Mere end 20 procent af fødevarerelaterede erhvervsaktiviteter og eksport stammer fra fisk- og akvakultur, hvilket svarer til omkring 16.000 direkte, indirekte og inducerede jobs. Faktisk udgør fødevarevirksomheder hele 6,5 procent af det samlede antal arbejdspladser i Danmark. I Nordjylland, hvor en stor del af fiskesektoren hører hjemme er andelen særligt høj, fortæller Karl Henrik Laursen, som er direktør i Nordsøen Forskerpark, og fortsætter:
 
– Derfor skal vi også sikre, at fiskeerhvervet får den berettigede indflydelse, og at sektoren har mulighed for at skabe den vækst og de arbejdspladser, der er potentiale for. Det er vores overordnede mål med samarbejdet i partnerskabet.
 
Ditte F. Nielsen, Formand for Nordjysk FødevareErhverv, udtaler:

“Forståelse og involvering af alle fiskeerhvervets interessenter er vital for udvikling i branchen, og Seafood Partnership bliver den vigtige samlende platform, der skal udvikle fremtidens fiskeerhverv samt skabe vækst og arbejdspladser lokalt og i øjenhøjde med virksomhederne. Partnerskabet skal medvirke til at sikre et styrket Vandkantsdanmark.”
 
Flere af branchens store aktører og virksomheder har allerede tegnet sig som støtter af partnerskabet.
 
Stærk faglig platform Det vigtigst formål med Seafood Partnerskab er at skabe en stærk faglig platform, der styrker fiskeerhvervets stemme i den nye erhvervsfremmestruktur – både i relation til klynger og innovationsnetværk. Derudover skal platformen være med til at skabe ny viden og videndele til gavn for hele branchen. I oktober afholdes en workshop, hvor fokusset bliver at samle konkret input til fremtidige aktiviteter og projekter.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...