Nyt om vandområdeplaner

I de nuværende vandområdeplaner (2016-2021) har én af indsatserne for opnåelse af god økologisk tilstand været opkøb af dambrug, og syv dambrug har i 2020 fået tilsagn om mulighed for opkøb fra Miljøstyrelsen.

Effektuering af tilsagnet afventer endeligt accept fra de respektive dambrug, og dermed er det fortsat uvist, hvilke dambrug, der vil gøre brug af muligheden for opkøb.

Af de syv dambrug, der har fået tilsagn om mulighed for opkøb, er der ved tre dambrug en indsats i forhold til fjernelse af en vandløbsspærring, og ved alle dambrug en indsats for reduktion af næringsstoffer. Der forventes også en runde for opkøb af dambrug i de nuværende vandområdeplaner i 2021.

Vandområdeplanerne skal revideres hvert 6. år, og efter direktivet skal et udkast til 3. generations vandområdeplaner (2022-2027) sendes i høring senest den 22. dec. 2021. Miljø- og Fødevareministeriet har dog meldt ud, at der må forventes forsinkelser i høringen af de samlede vandområdeplaner.

Miljøstyrelsen har i foråret offentliggjort Basisanalysen, der beskriver tilstanden for vandkvaliteten i åer, søer, fjorde, langs kyster og grundvandet, og det estimeres hvad tilstanden forventes at være i 2027.

Basisanalysen eller tilstandsvurderingen for kystvande vil først blive offentliggjort sammen med udkast til 3. generations vandområdeplaner.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...