Nyt projekt sætter fokus på reduktion af fosforudledningen på landbaserede anlæg

Det nye projekt, som har fået navnet FosVind, sætter fokus på nye muligheder for reduktion af erhvervets fosforudledning ved hjælp af innovative produkter og teknologier. Projektets formål er dels at undersøge muligheden for at reducere fosforudledningen gennem udvikling af et miljøeffektivt foder til opdræt af ørreder og laks i landbaserede anlæg, dels udvikling af en ny renseteknologi med knust beton til fjernelse af opløst fosfor.

”Akvakulturen er kommet rigtig langt inden for reduktion af fosforudledninger, men der er stadig meget at tage fat på. Udvikling af miljøeffektivt foder og renseteknologi er et vigtigt led i dét arbejde,” siger projektleder fra DTU Aqua, Anne Johanne Tang Dalsgaard.

Mens partikulært fosfor fjernes effektivt vha. sedimentation, er fjernelsen af opløst fosfor mere problematisk. Tidligere forskning ved DTU Aqua har indikeret, at udskillelsen af fosfor kan reduceres væsentligt ved at reducere foderets fosforindhold samtidig med at fosforfordøjeligheden styrkes gennem tilsætning af enzymet phytase. Reduktionen i fosforudskillelsen og effekten på fiskenes performance vil blive undersøgt i laboratorieforsøg og under kommercielle forhold på Jedsted Mølle Dambrug.

Tidligere studier har vist, at knust beton er effektivt til at binde opløst fosfor fra dræn- og spildevand, og projektet vil undersøge, hvordan denne viden i kombination kan udvikles til yderligere at reducere udledningen fra primært traditionelle anlæg. Metoden vil blive testet i laboratorie og på et test set-up på Lundby Dambrug.

Projektets gennemføres med DTU Aqua som projekttager og med Anne Johanne Tang Dalsgaard som projektleder. Derudover deltager Snaptun Frysehus A/S, Lundby Fisk, BioMar og Dansk Akvakultur i projektet. Projektet, der er støttet med 4,8 millioner kroner af Den Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF), løber indtil 30. september 2023.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...