Opdrætsfisk får DANSK FISK-mærke

DANSK FISK er forbrugernes garanti for frisk fisk af høj kvalitet – og takket være et nyt samarbejde kan også fisk fra havbrug og dambrug nu fås med mærket

Når de danske forbrugere køber fisk i supermarkedet, skal de kigge efter det rød-hvide ”DANSK FISK”-logo. Så er man nemlig sikker på at få en god dansk fisk – hvad enten den er vildtfanget eller opdrættet.

”DANSK FISK”-mærket har ellers hidtil været forbeholdt vildtfangede fisk fra danske fiskere, men nu har også fisk fra danske dambrug og havbrug fået mulighed for at bruge mærket.

– Ligesom de danske fiskere sætter vi en ære i at levere fisk af højeste kvalitet. Vi er derfor meget glade for at være med i fiskefamilien, og at vores fisk må bære mærket, så vi i endnu højere grad kan nå ud til de danske forbrugere, siger Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen.

 Kvalitet og klimavenligt
”DANSK FISK”-mærket tilhører Danmarks Fiskeriforening, hvor man hilser ”den nye dreng i klassen” velkommen.

– I dag eksporteres over 90 procent af de danske fiskeres fangster. Resten af verden har altså allerede fået smag for de danske fisk, og nu er det på tide, at danskerne følger trop. Med samarbejdet håber vi at kunne udbrede kendskabet til ”DANSK FISK”-mærket og styrke salget af dansk fisk. Vi vil øge forbrugernes bevidsthed om vores kvalitetsprodukter – mærket skal gøre det lettere at vælge den rigtige fisk til aftensmaden, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Dansk fisk bør nemlig altid være højt prioriteret af forbrugerne. Det er anerkendt for sin høje kvalitet og friskhed. Sporbarheden er i top, så man ved altid, hvor fisken stammer fra, ligesom fisken er en klimavenlig spise.

Fiskeprotein er den grønneste form for animalsk proteinproduktion – og den sundeste. Fx ligger blåmuslingens klimaaftryk på 0,1.

Stærkt samarbejde
Vælger man en danskfanget fisk, støtter man samtidig fiskerne og de mange danske arbejdspladser, som er tilknyttet erhvervet i havne, fiskeindustrien mm.. Hvis man tager alle aktiviteter i betragtning, understøtter fiskerisektoren ca. 16.000 arbejdspladser.

På samme måde sikrer akvakultur-erhvervet også danske arbejdspladser. Det fastslog Copenhagen Economics’ rapport om dansk fiskeri, der viste, at ca. 500 årsværk beskæftiges alene af primærproducenterne. Tallet menes er væsentligt større, når akvakulturens forarbejdningsindustri og andre følgeerhverv som udstyrs- og teknologileverandører regnes med.

Med de gode fisk til fælles, er det derfor også oplagt for Dansk Akvakultur og Danmarks Fiskeriforening at arbejde sammen. 

– For os er det vigtigt at stå sammen som en samlet branche. Vi står stærkere, når vi står sammen om et fælles mærke, som hele branchen kan stå inde for, siger Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen.

Danmarks Fiskeriforening og Dansk Akvakultur samarbejder også i andre sammenhænge. Bl.a. på Naturmødet i Hirtshals i foråret 2019. 

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...