Oprensning af slam i møllesøerne i Randbøldal

Der er nu endelig udsigt til at møllesøerne i Randbøldal bliver oprenset for det malakitforurenede slam.

Vejle Kommune har i foråret gennemført et mindre pilotprojekt med formål om at finde ud af, hvilken oprensningsmetode, som er den mest effektive, samt bedre at kunne vurdere de samlede udgifter forbundet med oprensningen.

Med baggrund i pilotprojektets resultater har Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg på et møde i august drøftet sagen, og udvalget er citat ”indstillet på at prioritere løsning af udfordringen”.

Det betyder, at udgiften (ca. 11-14 mio. kr.) til oprensningen nu indgår i Vejle Kommunes budgetforhandlinger for 2021.

Dansk Akvakultur er glade for, at det nu ser ud til, at vi forhåbentlig får en snarlig og varig løsning på forureningsproblemet, der blandt andet påvirker fiskene (både vilde og opdrættede) nedenstrøms møllesøerne.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...