Oprensning af slam i møllesøerne i Randbøldal

Der er nu endelig udsigt til at møllesøerne i Randbøldal bliver oprenset for det malakitforurenede slam.

Vejle Kommune har i foråret gennemført et mindre pilotprojekt med formål om at finde ud af, hvilken oprensningsmetode, som er den mest effektive, samt bedre at kunne vurdere de samlede udgifter forbundet med oprensningen.

Med baggrund i pilotprojektets resultater har Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg på et møde i august drøftet sagen, og udvalget er citat ”indstillet på at prioritere løsning af udfordringen”.

Det betyder, at udgiften (ca. 11-14 mio. kr.) til oprensningen nu indgår i Vejle Kommunes budgetforhandlinger for 2021.

Dansk Akvakultur er glade for, at det nu ser ud til, at vi forhåbentlig får en snarlig og varig løsning på forureningsproblemet, der blandt andet påvirker fiskene (både vilde og opdrættede) nedenstrøms møllesøerne.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...