Oprensning af slam i møllesøerne i Randbøldal

Der er nu endelig udsigt til at møllesøerne i Randbøldal bliver oprenset for det malakitforurenede slam.

Vejle Kommune har i foråret gennemført et mindre pilotprojekt med formål om at finde ud af, hvilken oprensningsmetode, som er den mest effektive, samt bedre at kunne vurdere de samlede udgifter forbundet med oprensningen.

Med baggrund i pilotprojektets resultater har Vejle Kommunes Natur- og Miljøudvalg på et møde i august drøftet sagen, og udvalget er citat ”indstillet på at prioritere løsning af udfordringen”.

Det betyder, at udgiften (ca. 11-14 mio. kr.) til oprensningen nu indgår i Vejle Kommunes budgetforhandlinger for 2021.

Dansk Akvakultur er glade for, at det nu ser ud til, at vi forhåbentlig får en snarlig og varig løsning på forureningsproblemet, der blandt andet påvirker fiskene (både vilde og opdrættede) nedenstrøms møllesøerne.

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...