Optimisme, verdensmål og internationale perspektiver i centrum ved indvielse af mini-recirkuleringsanlæg på HANSENBERG

Efter flere måneders intenst arbejde blev det nye mini-recirkulerings anlæg indviet på HANSENBERG

Som det har kunne læses på Dansk Akvakulturs hjemmeside, har Dansk Akvakulturs uddannelsesudvalg under ledelse af foreningens næstformand Peter Holm, i det seneste år arbejdet intensivt for at etablere et mini-recirkuleringsanlæg på HANSENBERG Organia i Kolding. Formålet er at give eleverne praktisk erfaring med akvakultur-erhvervet under uddannelsesforløbet. Samtidigt skal anlægget også være med til at styrke interessen for akvakultur-uddannelsen på skolen, da den nu kan sidestilles med skolens øvrige husdyruddannelser, som også giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med de praktiske dele af uddannelsen under skoleforløbet ved pasning af andre husdyr eller tropiske dyr i skolens mini-Zoo.

Anlægget er blevet til efter en række ildsjæle og velvillige sponsorer har doneret udstyr og økonomiske beløb. Slutningen af efteråret gik med at sætte anlægget sammen, så det kunne stå klar til de nye elever, der begyndte på grundforløbet den 13. januar.

Indvielse præget af stor optimisme
Opførelsen af det nye anlæg blev fejret den 10. januar med en stor reception på HANSENBERG, hvor der også var lejlighed til at møde repræsentanter fra anlæggets mange sponsorer. Receptionen blev indledt med en tale af Peter Holm, der fortalte om projektet og vigtigheden af at få styrket uddannelsen. Han opfordrede samtidigt også til, at endnu flere af Dansk Akvakulturs medlemmer vælger at tage elever ind i deres virksomheder.

Peter Holms tale blev efterfulgt af Brian Thomsen, der fortalte om uddannelsen og anlæggets perspektiver for akvakultur-erhvervet. Han lagde vægt på, at uddannelsen med anlægget havde fået en helt ny dimension, som vi kun havde set starten på.

Også hos Aqua Circle var der stor tilfredshed. Foreningen var repræsenteret ved sekretær, Jesper Heldbo, der benyttede muligheden til at fokusere på de internationale muligheder akvakultur-uddannelsen også giver med både udveksling og udstationering, da erhvervet som er i vækst over hele verden. Til lejligheden havde Jesper Heldbo også iklædt sig en passende vandrehat, der med fordel vil kunne bruges under varmere himmelstrøg, måske i nogle af de asiatiske lande, hvor akvakultur for tiden er i stor vækst.

Skolechef på HANSENBERG Organia Niels Peter Hansen rundede af med at fortælle om det løbende samarbejde om uddannelsen med Dansk Akvakultur. Han lagde vægt, at man på HANSENBERG ser spændende perspektiver ved at kunne styrke den praktiske del af uddannelsen og samtidigt øge kendskabet til erhvervet.  

Borgmester med internationalt perspektiv
Dansk Akvakultur havde inviteret Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) til at indvie anlægget formelt ved at klippe den røde sløjfe over og give fiskene det første foder. Borgmesteren fokuserede i sin tale på, at han netop var kommet fra Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg, hvor borgmestre fra hele landet havde diskuteret udmøntningen af FN’s verdensmål i kommunerne. Borgmesteren fremhævede, at anlægget bl.a. har en positiv effekt på Verdensmål 2 ”Stop sult”, da det kan få flere unge til at arbejde i akvakultur-erhvervet, som får en stor rolle at spille i opgaven med at brødføde verdens befolkning. Etableringen af anlægget er dermed et eksempel på, hvordan man lokalt kan arbejde med FN’s verdensmål.  

Tak til HANSENBERG og sponsorerne
Dansk Akvakultur vil gerne takke HANSENBERG for at godt samarbejde om etableringen af anlægget og for at gøre projektet muligt ved at stille lokaler til rådighed. Vi glæder os meget til at fortsætte det gode samarbejde og at styrke uddannelsen yderligere. En stor tak skal også lyde til vores sponsorer, der har bidraget med udstyr og økonomiske beløb som har været altafgørende for projektets tilblivelse.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...