Ordning for N-indfasning til dambrug er åben til 1.10.21

Den nye ordning for N-indfasning til ressource- og miljøeffektive dambrug er nu åben fra 1.7.21 og indtil 1.10.21.

Ordningen giver mulighed for at ressource- og miljøeffektive dambrug kan tildeles N fra en pulje på 80 t N. Puljen er en del af de gældende vandområdeplaner, og puljen er specifikt fordelt over en række delvandområder, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.


Det er miljømyndigheden, der skal søge Miljøstyrelsen om tildeling af ekstra N til et anlæg, og herefter skal tildelt N indarbejdes i et anlægs miljøgodkendelse.

Såfremt du ønsker at få tildelt N fra ordningen, opfordres du til at undersøge, om der er afsat N i det relevante område, og herefter at tage kontakt til den relevante miljømyndighed.

Link til bekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner, hvis du ønsker mere information om ordningen. 

Læs andre nyheder

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...

Danske opdrætsfisk ligger under PFAS-grænseværdier

25. januar 2023 Opdateret den 16.02.23 med fiskemelets oprindelse. DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til...

René Christensen vil udrydde gamle myter om opdrætsfisk

Som ny direktør i Dansk Akvakultur vil tidligere Folketingsmedlem René Christensen skaffe flere stemmer til Akvakulturen. Af Verdens bedste fødevarer Det tidligere folketingsmedlem René Christensen har kun lige sat sig til rette i direktørstolen hos...

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...