Ordning for N-indfasning til dambrug er åben til 1.10.21

Den nye ordning for N-indfasning til ressource- og miljøeffektive dambrug er nu åben fra 1.7.21 og indtil 1.10.21.

Ordningen giver mulighed for at ressource- og miljøeffektive dambrug kan tildeles N fra en pulje på 80 t N. Puljen er en del af de gældende vandområdeplaner, og puljen er specifikt fordelt over en række delvandområder, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.


Det er miljømyndigheden, der skal søge Miljøstyrelsen om tildeling af ekstra N til et anlæg, og herefter skal tildelt N indarbejdes i et anlægs miljøgodkendelse.

Såfremt du ønsker at få tildelt N fra ordningen, opfordres du til at undersøge, om der er afsat N i det relevante område, og herefter at tage kontakt til den relevante miljømyndighed.

Link til bekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner, hvis du ønsker mere information om ordningen. 

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...