Ordning for N-indfasning til dambrug er åben til 1.10.21

Den nye ordning for N-indfasning til ressource- og miljøeffektive dambrug er nu åben fra 1.7.21 og indtil 1.10.21.

Ordningen giver mulighed for at ressource- og miljøeffektive dambrug kan tildeles N fra en pulje på 80 t N. Puljen er en del af de gældende vandområdeplaner, og puljen er specifikt fordelt over en række delvandområder, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2.


Det er miljømyndigheden, der skal søge Miljøstyrelsen om tildeling af ekstra N til et anlæg, og herefter skal tildelt N indarbejdes i et anlægs miljøgodkendelse.

Såfremt du ønsker at få tildelt N fra ordningen, opfordres du til at undersøge, om der er afsat N i det relevante område, og herefter at tage kontakt til den relevante miljømyndighed.

Link til bekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner, hvis du ønsker mere information om ordningen. 

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...