Et lokalt skybrud i Sønder Felding med mere end 200 mm regn fik fredag den 26. august det lokale å-system til at løbe over. Vandet oversvømmede herfra et dambrug på Toudalvej i Troldhede, hvilket medførte at fisk fra dambrugets bassiner blev skyllet ud og videre ud i å-systemet. DMI undersøger i skrivende stund, om det har været det voldsomste skybrud nogensinde i Danmark

– Det er ulykkeligt, men også ekstremt sjældent, at dambrug oversvømmes i dette omfang. I dette tilfælde var mængderne af nedbør så massive ved dambruget, at uanset om anlægget havde været et traditionelt dambrug eller et såkaldt RAS-anlæg med recirkulering, så kunne man næppe undgå en oversvømmelse med udslip. Vi ved imidlertid, at undslupne fisk fra dambrug ikke giver anledning til længerevarende påvirkning af miljø og natur, fortæller Brian Thomsen, direktør i Dansk Akvakultur. 

Der er opdrættet regnbueørreder i Danmark i mere end 100 år. Arten regnes ikke for at være invasiv, og undslupne fisk fra dambrug kan ikke formere sig i danske vandløb og søer.

Efter oversvømmelsen har der været et større oprydningsarbejde, hvor dambruget, beredskabet samt lokale kræfter og lystfiskere har bidraget med at indfange de mange regnbueørreder og guldørreder.

Samme aften blev et andet nærliggende dambrug også ramt af oversvømmelserne, hvilket medførte iltsvind i dambruget, men ikke udslip af fisk.

– Det er positivt, at mange har bidraget til oprydningsarbejdet i denne meget ulykkelige situation. Vi håber, de berørte dambrug hurtigt vil få den nødvendige hjælp til at komme godt på fode igen, afslutter Brian Thomsen.

For yderligere oplysninger kontakt Dansk Akvakulturs direktør Brian Thomsen på tlf. 4076 2870 eller brian@danskakvakultur.dk