Pjece

I forbindelse med oprettelse af akvakulturbruger-uddannelsen er der udarbejdet en Pjece om dansk dambrugdrift. Pjecen er målrettet dem, som ikke allerede indgående kender det danske dambrugserhverv. I pjecen gennemgås eksempelvis kort regnbueørredens adfærd, både den normale og afvigende. Ligeledes gennemgås de mest almindelige arbejdsgange på dambrug, herunder fodring, sortering, flytning og vaccinering. 

Nyeste version af pjecen kan downloades her.

Kan også downloades i meget høj opløsning her.