Planloven står i vejen for grøn omstilling af fiskeproduktion

Pressemeddelelse fra Dansk Akvakultur, 7. april 2022

Anni Matthiesen (V) er på besøg hos Billund Aquaculture, som er førende på verdensplan inden for etablering af moderne landbaserede anlæg til fiskeproduktion. Fra venstre på billedet ses chefkonsulent i Dansk Akvakultur Lisbeth Jess Plesner, formand for Folketingets Erhvervsudvalg Anni Matthiesen (V) og CEO i Billund Aquaculture Steffen Busk Jespersen. Foto: Josefine Dueholm / Dansk Akvakultur

Hvad har grøn omstilling, fiskeproduktion og planloven med hinanden at gøre? Faktisk en hel del mere, end man lige skulle tro.

Regeringen vil gerne have mere fiskeproduktion på land i moderne såkaldte “recirkuleringsanlæg”, hvor en stor del af vandet genbruges og renses. Det er en teknologi, hvor Danmark er foregangsland. Planmæssigt har fiskeproduktion på land imidlertid svære vilkår sammenlignet med anden husdyrproduktion. Planloven undtager nemlig landbrug, skovbrug og fiskeri fra krav om en såkaldt landzonetilladelse. Undtagelsen omfatter bare ikke fiskeopdræt.

En ny planlov forhandles lige nu i Folketinget. Det er den lovgivning, der skal sikre en sammenhængende planlægning i Danmark.

“De forældede regler gør, at fiskeproduktion på land har svære vilkår, og det går ud over vækst og arbejdspladser i landdistrikter. Og så er fisk jo noget af dét, vi skal spise mere af, hvis vi gerne vil gøre noget godt for både sundhed og klima,” siger formand for Folketingets Erhvervsudvalg, Anne Matthiesen (V).

Internationalt buldrer udviklingen af fiskeproduktion derudaf. I Danmark og EU står det anderledes sløjt til. Hele 70 procent af de opdrættede fisk og skaldyr, der forbruges i EU, kommer fra import. Det er en udvikling, man kan nikke genkende til i Billund Aquaculture, som er førende på verdensplan inden for etablering af moderne landbaserede anlæg til fiskeproduktion:

“Fiskeproduktion på land er en del af en global megatrend: Verdens befolkning vokser, og der er brug for mere protein, som er produceret på en mere bæredygtig måde end i dag. Danmark er frontrunnere på teknologien, så jeg ser et stort potentiale i, at Danmark kan producere mere fisk på land”, siger CEO i Billund Aquaculture, Steffen Busk Jespersen.

Ifølge EU-Kommissionen kan akvakultur, det vil sige produktion af fisk, skaldyr og tang, være med til at sikre sunde fødevarer til en voksende verdensbefolkning og samtidig reducere behovet for at fange flere vilde fisk for at opfylde den stigende efterspørgsel. Derfor anbefaler EU-kommissionen blandt andet, at medlemslandene gør det lettere at få adgang til arealer og vand samt fjerner unødvendige administrative byrder i forbindelse med godkendelsen af nye anlæg

Det vil ikke medføre øget påvirkning af natur og miljø, hvis planloven ændres, så fiskeproduktion ligesom anden husdyrproduktion undtages krav om landzonetilladelse. Det skyldes, at både ændringer af et bestående anlæg og etablering af nye anlæg fortsat vil kræve miljøgodkendelse og vurdering efter reglerne om habitat, VVM og vandområdeplaner mm.

Læs andre nyheder

Akvakulturstrategi for 2022-2027 er i høring

Udkast til "Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027" er i høring frem til 15. august 2022. Udkastet til strategien og øvrige høringsdetaljer kan findes her.

Høringssvar til vandområdeplaner for 2021-2027

Miljøstyrelsen har haft udkast til Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) i høring i 6 måneder til den 22. juni 2022. Dansk Akvakultur har udarbejdet høringssvar, som kan læses her. I vores høringssvar henviser vi til Landbrugs...

Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer.  Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen...

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...