Planloven står i vejen for grøn omstilling af fiskeproduktion

Pressemeddelelse fra Dansk Akvakultur, 7. april 2022

Anni Matthiesen (V) er på besøg hos Billund Aquaculture, som er førende på verdensplan inden for etablering af moderne landbaserede anlæg til fiskeproduktion. Fra venstre på billedet ses chefkonsulent i Dansk Akvakultur Lisbeth Jess Plesner, formand for Folketingets Erhvervsudvalg Anni Matthiesen (V) og CEO i Billund Aquaculture Steffen Busk Jespersen. Foto: Josefine Dueholm / Dansk Akvakultur

Hvad har grøn omstilling, fiskeproduktion og planloven med hinanden at gøre? Faktisk en hel del mere, end man lige skulle tro.

Regeringen vil gerne have mere fiskeproduktion på land i moderne såkaldte “recirkuleringsanlæg”, hvor en stor del af vandet genbruges og renses. Det er en teknologi, hvor Danmark er foregangsland. Planmæssigt har fiskeproduktion på land imidlertid svære vilkår sammenlignet med anden husdyrproduktion. Planloven undtager nemlig landbrug, skovbrug og fiskeri fra krav om en såkaldt landzonetilladelse. Undtagelsen omfatter bare ikke fiskeopdræt.

En ny planlov forhandles lige nu i Folketinget. Det er den lovgivning, der skal sikre en sammenhængende planlægning i Danmark.

“De forældede regler gør, at fiskeproduktion på land har svære vilkår, og det går ud over vækst og arbejdspladser i landdistrikter. Og så er fisk jo noget af dét, vi skal spise mere af, hvis vi gerne vil gøre noget godt for både sundhed og klima,” siger formand for Folketingets Erhvervsudvalg, Anne Matthiesen (V).

Internationalt buldrer udviklingen af fiskeproduktion derudaf. I Danmark og EU står det anderledes sløjt til. Hele 70 procent af de opdrættede fisk og skaldyr, der forbruges i EU, kommer fra import. Det er en udvikling, man kan nikke genkende til i Billund Aquaculture, som er førende på verdensplan inden for etablering af moderne landbaserede anlæg til fiskeproduktion:

“Fiskeproduktion på land er en del af en global megatrend: Verdens befolkning vokser, og der er brug for mere protein, som er produceret på en mere bæredygtig måde end i dag. Danmark er frontrunnere på teknologien, så jeg ser et stort potentiale i, at Danmark kan producere mere fisk på land”, siger CEO i Billund Aquaculture, Steffen Busk Jespersen.

Ifølge EU-Kommissionen kan akvakultur, det vil sige produktion af fisk, skaldyr og tang, være med til at sikre sunde fødevarer til en voksende verdensbefolkning og samtidig reducere behovet for at fange flere vilde fisk for at opfylde den stigende efterspørgsel. Derfor anbefaler EU-kommissionen blandt andet, at medlemslandene gør det lettere at få adgang til arealer og vand samt fjerner unødvendige administrative byrder i forbindelse med godkendelsen af nye anlæg

Det vil ikke medføre øget påvirkning af natur og miljø, hvis planloven ændres, så fiskeproduktion ligesom anden husdyrproduktion undtages krav om landzonetilladelse. Det skyldes, at både ændringer af et bestående anlæg og etablering af nye anlæg fortsat vil kræve miljøgodkendelse og vurdering efter reglerne om habitat, VVM og vandområdeplaner mm.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...