Praktikværtmøde den 30. november 2021

Hansenberg inviterer til praktikværtmøde for landbrugsuddannelsen:

Du kan finde Hansenbergs præsentation fra mødet her.

Tid og sted
Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 12.30–16.00.
HANSENBERG Organia, Vranderup 90, 6000 Kolding, lokale 435

Program
Kl. 12.30: Velkomst og fælles frokost. Hansenberg byder på en sandwich.
Kl. 13.15:
– Præsentation af lærerteamet og skolen.
– Uddannelsens struktur, uddannelsesordning, hovedforløb mm., bl.a. EUX.
– Fag og faglige mål på hovedforløbene, og sammenhæng med praktikmål.
– Samarbejde mellem skole og praktikplads.
– Input fra praktikværter for øget samarbejde mellem skole og praktikplads.
Kl. 14.15: Kaffepause
Kl. 14.30:
– Ny 3-partsaftale: Ansættelse af elever forud for GF2.
– Ny mesterlære.
– Mulighed for erfaringsudveksling og netværk praktikværterne imellem.
Kl. 15.15-16.00: Afslutning og mulighed for rundvisning på skolen og i
besætningerne.

Tilmelding skal ske på mail til praktikpladskonsulent Kristina H. Abildgaard
kha@hansenberg.dk senest tirsdag d. 23. november 2021. Skulle I have emner, som I ønsker behandlet på mødet, skal disse sendes til Kristina sammen med tilmeldingen.