Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen: Ny teknologi kan reducere havbrugs udledning af næringsstoffer

Foder med mindre fosfor og net til at opsamle fiskenes ekskrementer skal gøre danske havbrug mere miljøvenlige og forbedre deres omdømme. Foder og net bliver udviklet i GUDP-projektet Hav-Tek.

Produktionen af spisefisk til havs bliver ofte kritiseret for at belaste miljøet med store udledninger af kvælstof og fosfor. Derfor vil GUDP-projektet Hav-Tek udvikle en ny type fiskefoder med fosfor, som fiskene bedre kan udnytte, så spildet bliver mindre.

Samtidigt vil projektet undersøge, om det er muligt at opsamle fiskenes fækalier i net under burene. Målet er at forbedre havbrugenes miljøeffektivitet, så man kan øge produktionen uden at belaste miljøet yderligere.

Mindre fosfor og fast afføring
”Vi har i mange år arbejdet på at udvikle produktionen, så vi kan producere mest muligt spisefisk med mindst mulig udledning af næringsstoffer,” siger Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent hos Dansk Akvakultur.

”I dag udgør fosfor ca. 0,8 procent af fiskefoderet i dansk havbrug, og vi håber, at vi kan reducere indholdet af fosfor yderligere ved at gøre det mere tilgængeligt, så fiskene kan optage mere, og en mindre andel ender i ekskrementerne. Vi vil gøre det, uden at gå på kompromis med dyrevelfærden og fiskenes spisekvalitet,” forklarer hun.

Vil forbedre havbrugs omdømme
Projektpartnerne bag Hav-Tek håber samtidig, at udviklingsarbejdet kan forbedre havbrugenes omdømme.

”I Danmark er akvakultursektoren teknologisk langt fremme, og det vil vi gerne blive ved med at være. Vi forventer at kunne øge produktionen uden at øge udledningen af næringsstoffer ved at udvikle denne nye type foder og ved at undersøge, om det kan lade sig gøre at lave et opsamlingsnet til fækalier,” siger Lisbeth Jess Plesner.

Hun håber desuden, at projektet vil vise sig at have et stort økonomisk potentiale, og at der vil være efterspørgsel på det nye foder i både Danmark, Finland og Sverige.

I de nordiske lande er der generelt stor interesse for at gøre produktionen af fødevarer mere klima- og miljøvenlig, og derfor vil der formentlig være gode eksportmuligheder.

Hav-Tek er et samarbejde mellem brancheorganisationen Dansk Akvakultur, DTU og virksomhederne Biomar, Hvalpsund Net og AquaPri A/S. GUDP støtter udviklingsarbejdet med 4,1 mio. kr.

Pressemeddelelsen kan også læses ved at følge dette link

Læs andre nyheder

Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget. Af Brian Thomsen, direktør...

Dansk Akvakultur på klimafolkemøde

Dansk Akvakultur har indtaget Kajen på årets Klimafolkemøde den 1.-3.september i Middelfart. På årets klimafolkemøde er Dansk Akvakultur gået sammen med Foreningen Muslingeerhvervet og Maren Moltke Lyngsgaard, rådgiver ved WSP og kogebogsforfatter til kogebogen BLÅ,...

Velkommen til Akvakulturfakta

Dansk Akvakultur har netop lanceret hjemmesiden Akvakulturfakta. Denne har til formål at udbrede kendskabet til akvakultur og bidrage til en nuanceret og saglig formidling om opdræt af fisk og skaldyr i Danmark. Akvakulturerhvervet er i konstant udvikling og der...

Skal din virksomhed have besøg af en skoleklasse?

”Mad fra havet” er et nyt undervisningsmateriale, der sætter vi fokus på fremtidens bæredygtige fødevarer. Der er blandt andet undervisningsmateriale om akvakultur generelt og om muslinger, tang og østers specifikt.Skal din virksomhed have besøg af en...