Pressemeddelelse: Politisag mod havbrugsvirksomhed

Publiceret den 9. juni 2020

Dansk Akvakultur kan konstatere, at der foreligger en sag mellem Østjyllands Politi og en havbrugsvirksomhed samt dennes ejer, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven og miljøbeskyttelsesloven.

Dansk Akvakultur er ikke bekendt med sagens detaljer, som nu foregår mellem myndighederne og havbrugsvirksomheden. Vi afventer derfor sagens udfald.

Det er vigtigt for Dansk Akvakultur at understrege, at alle gældende love og regler skal følges, og vi tager stærkt afstand fra enhver afvigelse fra dette. Det er vores klare opfattelse, at den konkrete sag står alene, hvilket er dokumenteret i den omfattende havbrugsgennemgang af havbrugssektoren i 2019.

Dansk Akvakultur ser frem til, at denne sag kan afsluttes og vi kan se fremad.

For yderligere oplysninger:
Niels Dalsgaard, formand for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 2168 8753 / ned@musholm.com
Brian Thomsen, direktør for Dansk Akvakultur: Tlf. nr.: 4076 2870 / brian@danskakvakultur.dk

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...