Professor: “Muslinger er noget af det bedste, man kan spise”

Professor ved DTU Aqua og direktør for Dansk Skalddyrcenter, Jens Kjerulf Petersen, undrer sig over, at opdræt af muslinger aktuelt bliver fremstillet som forurenende og til skade for miljøet.  ”Intet kunne være mere forkert” skriver Kjerulf i et debatindlæg bragt i flere nordjyske medier torsdag den 28. oktober 2021.

Senest har en kandidat for Enhedslisten til byrådet i Thisted kommune langet ud efter muslingeopdræt med bl.a. miljøhensyn som begrundelse. Også Dansk Naturfredningsforening har på det seneste været skeptiske overfor miljøeffekterne af muslingeopdræt, herunder ophobning af slam under anlæggene.

Hensyn til miljøet er ifølge Kjerulf ikke et holdbart argument mod muslingeopdræt. Muslinger har et lavt klimaaftryk på niveau med gulerødder og leverer tilmed masser af næring per kg CO2. Man kan lægge til, at muslingeopdræt fjerner næringsstoffer fra vandet og hverken fodres eller medicineres.

Når det kommer til bundslam, peger Kjerulf på, at slammet i de danske fjorde er et produkt af næringsstoffer fra land. Når kritiske røster forelægger bundslam under muslingeopdræt som et bevis på forurening, så er det ifølge Kjerulf misforstået. Hvis det var rigtigt, at der ophober sig tykt bundslam under muslingerne, så ville vanddybden ændre sig og anlæggene til sidst gå på grund, hvilket ikke sker. Omvendt kan muslingerne rent faktisk hjælpe med at reducere bundslam, oplyser Kjerulf.

Flere af Kjerulfs pointer går igen i denne video om muslingeopdræt i Danmark.Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...