Professor: “Muslinger er noget af det bedste, man kan spise”

Professor ved DTU Aqua og direktør for Dansk Skalddyrcenter, Jens Kjerulf Petersen, undrer sig over, at opdræt af muslinger aktuelt bliver fremstillet som forurenende og til skade for miljøet.  ”Intet kunne være mere forkert” skriver Kjerulf i et debatindlæg bragt i flere nordjyske medier torsdag den 28. oktober 2021.

Senest har en kandidat for Enhedslisten til byrådet i Thisted kommune langet ud efter muslingeopdræt med bl.a. miljøhensyn som begrundelse. Også Dansk Naturfredningsforening har på det seneste været skeptiske overfor miljøeffekterne af muslingeopdræt, herunder ophobning af slam under anlæggene.

Hensyn til miljøet er ifølge Kjerulf ikke et holdbart argument mod muslingeopdræt. Muslinger har et lavt klimaaftryk på niveau med gulerødder og leverer tilmed masser af næring per kg CO2. Man kan lægge til, at muslingeopdræt fjerner næringsstoffer fra vandet og hverken fodres eller medicineres.

Når det kommer til bundslam, peger Kjerulf på, at slammet i de danske fjorde er et produkt af næringsstoffer fra land. Når kritiske røster forelægger bundslam under muslingeopdræt som et bevis på forurening, så er det ifølge Kjerulf misforstået. Hvis det var rigtigt, at der ophober sig tykt bundslam under muslingerne, så ville vanddybden ændre sig og anlæggene til sidst gå på grund, hvilket ikke sker. Omvendt kan muslingerne rent faktisk hjælpe med at reducere bundslam, oplyser Kjerulf.

Flere af Kjerulfs pointer går igen i denne video om muslingeopdræt i Danmark.Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...