Professor: “Muslinger er noget af det bedste, man kan spise”

Professor ved DTU Aqua og direktør for Dansk Skalddyrcenter, Jens Kjerulf Petersen, undrer sig over, at opdræt af muslinger aktuelt bliver fremstillet som forurenende og til skade for miljøet.  ”Intet kunne være mere forkert” skriver Kjerulf i et debatindlæg bragt i flere nordjyske medier torsdag den 28. oktober 2021.

Senest har en kandidat for Enhedslisten til byrådet i Thisted kommune langet ud efter muslingeopdræt med bl.a. miljøhensyn som begrundelse. Også Dansk Naturfredningsforening har på det seneste været skeptiske overfor miljøeffekterne af muslingeopdræt, herunder ophobning af slam under anlæggene.

Hensyn til miljøet er ifølge Kjerulf ikke et holdbart argument mod muslingeopdræt. Muslinger har et lavt klimaaftryk på niveau med gulerødder og leverer tilmed masser af næring per kg CO2. Man kan lægge til, at muslingeopdræt fjerner næringsstoffer fra vandet og hverken fodres eller medicineres.

Når det kommer til bundslam, peger Kjerulf på, at slammet i de danske fjorde er et produkt af næringsstoffer fra land. Når kritiske røster forelægger bundslam under muslingeopdræt som et bevis på forurening, så er det ifølge Kjerulf misforstået. Hvis det var rigtigt, at der ophober sig tykt bundslam under muslingerne, så ville vanddybden ændre sig og anlæggene til sidst gå på grund, hvilket ikke sker. Omvendt kan muslingerne rent faktisk hjælpe med at reducere bundslam, oplyser Kjerulf.

Flere af Kjerulfs pointer går igen i denne video om muslingeopdræt i Danmark.Læs andre nyheder

Akvakulturstrategi for 2022-2027 er i høring

Udkast til "Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 2022-2027" er i høring frem til 15. august 2022. Udkastet til strategien og øvrige høringsdetaljer kan findes her.

Høringssvar til vandområdeplaner for 2021-2027

Miljøstyrelsen har haft udkast til Vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027) i høring i 6 måneder til den 22. juni 2022. Dansk Akvakultur har udarbejdet høringssvar, som kan læses her. I vores høringssvar henviser vi til Landbrugs...

Dansk Akvakultur har afholdt generalforsamling og årsmøder

Den 19. maj 2022 afholdte Dansk Akvakultur årsmøde for dambrug, havbrug og RAS samt ordinær generalforsamling for vores medlemmer.  Dansk Akvakulturs medlemmer var samlet til en god og spændende dag på Hotel Horisont i Aarhus N, hvor professor Niels Jørgen Olsen...

Dansk Akvakultur på Naturmøde 2022

På Naturmødet 19.-21. maj indtog Dansk Akvakultur sammen med Danmarks Fiskeriforening (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) Sydvestkajen i Hirtshals,.På den fælles stand talte vi med danskerne om akvakultur og fiskeri i Danmark. Udover en...

Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt. Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende...