Projekt GODAOR – invitation til deltagelse i temadag (19.06.2018)

Som et led i projekt ”Grøn Omstilling i Dansk Akvakultur ved Overgang til Recirkulering [GODAOR]”, udsendes hermed invitation til deltagelse i temadag i Silkeborg over emnerne “Drift- og rensningsteknologi i recirkulerede anlæg”.

Arrangementet afholdes på Ferskvandscenteret i Silkeborg – tirsdag d. 19. juni 2018, Kl. 10.00 – 16.30.

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.

Tilmelding til villy@danskakvakultur.dk eller 4088-5866 (læg evt. besked) senest d. 12. juni 2018, kl. 12.00.

Læs mere i vedlagte invitation – her

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...