Projekt GODAOR – invitation til deltagelse i temadag (19.06.2018)

Som et led i projekt ”Grøn Omstilling i Dansk Akvakultur ved Overgang til Recirkulering [GODAOR]”, udsendes hermed invitation til deltagelse i temadag i Silkeborg over emnerne “Drift- og rensningsteknologi i recirkulerede anlæg”.

Arrangementet afholdes på Ferskvandscenteret i Silkeborg – tirsdag d. 19. juni 2018, Kl. 10.00 – 16.30.

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis – men tilmelding nødvendig, men tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejningen.

Tilmelding til villy@danskakvakultur.dk eller 4088-5866 (læg evt. besked) senest d. 12. juni 2018, kl. 12.00.

Læs mere i vedlagte invitation – her

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...