ASC-certificering af RAS-anlæg

Projektets formål er at, fremme markeds- og afsætningsforholdene for akvakulturprodukter fra primært RAS anlæg samt øvrige anlæg gennem udvikling af ASC-certificering.

Gennem projektet er mulighederne for at blive ASC-certificeret videreudbygget, og i dag er ca. 22 ferskvandsørredanlæg ASC-certificeret heraf flere RAS-anlæg. Derudover er 2 havbrug, et indpumpningsanlæg samt et RAS-anlæg med opdræt af kingfish ASC-certificeret. Således er i dag ca. 70 % af de ferskvandsørreder, der sælges til detail, 50 % af havbrugsproduktionen og det eneste kingfish-anlæg i Danmark ASC-certificeret.

Projektet bestået af fire arbejdspakker:
AP1: ASC-certificering af RAS anlæg     
AP2: Fremme ASC-certificering af dambrug og havbrug     
AP3: PR og kommunikation     
AP4: Projektledelse

Udover Dansk Akvakultur har WWF-Danmark, LEAD samt en række RAS-anlæg, dambrug og havbrug bidraget til gennemførelse af projektet.

Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond