Fiskesygdomskurser

Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer og
medicinhåndtering. Dette blev gennemført og projektet har dermed medført, at der nu foreligger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til at undervise akvakulturbrugerne om seneste nye viden på medicin og hjælpestofområdet.