Hudforandringer hos regnbueørred i danske fiskeopdræt

I efteråret 2015 ansøgtes Henriksens Fond om støtte til undersøgelser af hudforandringer hos regnbueørreder i danske dambrug. Støtten blev bevilliget i to omgange og undersøgelserne blev udført i 2016-2018.

Baggrunden for ansøgningen var en stadig stigende forekomst af hudforandringer på regnbueørreder i danske dambrug. Disse hudforandringer har en stor effekt på både økonomi og management på berørte dambrug.

Den mest udbredte og betydningsfulde af disse hudforandringer er rødpletsyge, på engelsk kaldet Red Mark Syndrome (RMS – hvilket er den betegnelse, der fremover vil bruges i rapporten), hvorfor det er den sygdom, der har været i fokus i dette projekt.

Projektet indeholdt tre arbejdspakker:
1) Diagnostisk udredning
2) Smitteoverførsel og sygdomsudvikling
3) Behandling

Rapporten beskriver projektets resultater.