Netværk for formalinudfasning

Projektets formål var:
At øge viden om formalin-substitution.
Gennem oprettelse af et netværk af aktører, der besidder såvel teoretisk som praktisk viden om udfasning af formalin på danske akvakulturbrug

Ved at gøre viden brugbar og mere tilgængelig for alle danske akvakulturbrugere

Ved at identificere barrierer for formalinsubstitution og søge praktiske løsninger for disse barrierer

Projektet er gennemført i årene 2013 – 2015. Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet. Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med DTU Aqua, de praktiserende fiskedyrlæger, Pumpegruppen A/S samt en række akvakulturanlæg.

Projektet har medført at en lang række nye akvakulturbrugere nu arbejder med formalinsubstitution på deres konkrete anlæg. Og der er skabt nye/forbedrede samarbejdsrelationer mellem opdrættere, dyrlæger, konsulenter og ikke mindst forskerne på DTU Aqua. DTU Aqua´s resultater i dette projekt har givet ikke blot rådgiverne, men også de enkelte akvakulturbrugere en langt bedre forståelse af, hvorfor pereddikesyre har effekt i nogle situationer, men ikke i andre.

Afprøvningen af doseringspumperne har generelt været en stor succes. Ikke blot arbejdsmiljømæssigt men også behandlingsmæssigt. Doseringspumperne medvirker til, at der kan doseres meget præcis over længere tid, hvilket man især i forbindelse med anvendelse af pereddikesyre kan drage stor nytte af. Det forudses at doseringspumper på mange anlæg fremadrettet vil blive en hel naturlig del af hjælpestofhåndteringen.