ØkoAkva – Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter

Rapportering af projekt ”ØKOAKVA – Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter”
(Projektperioden: December 2015 – December 2018)

Sammenfatning:
Gennemførslen af projektet har været medvirkende til at finde og opdyrke nye markeder samt at forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økolo-gisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. – i omsætning på såvel på eksisterende og potentielle nye markeder i ind- og udland.

Dette har været til fordel for den videre udvikling af det danske økologiske akvakultur-erhverv. Ikke mindst for alle danske økologi-ske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdikæden (foderproducenter, øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksom-heder, eksportører). Men også for aftager-leddene: Detailled, foodservice og slutbrugere i ind- og udland.

Hertil kommer at projektet har været medvirkende til at sikre en øget grad af synlighed af økologien via formidling om de økologi-ske akvakulturprodukter til en bred kreds af interessenter, herunder også via nyhedsmedier og fagblade i ind- og udland.

Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond