Økologiske linemuslinger – sikring af tilgængelighed for forbrugerne (ØKOMUS)

Gennemførelsen af projektet har været kraftigt medvirkende til at påvirke og understøtte den udvikling som er sket vedrørende omlægning af en flerhed af linemuslingeanlæg i Danmark til økologisk produktion. Dels fordi regelsættet for økologisk akvakulturproduktion – herunder muslinger – gør det muligt at omlægge til økologisk produktion med forholdsvis lave ekstraomkostninger, dels fordi en flerhed af de øvrige led i distributionskæden i løbet af projektperioden er blevet gearet (og godkendte) til at forarbejde og afsætte økologiske linemuslinger – og endelig fordi markedet for afsætning af de økologiske linemuslinger er blevet tilstrækkelig motiveret/påvirket i en retning som har bevirket, at der nu er langt større interesse for indkøb af økologiske linemuslinger blandt såvel de danske som de udenlandske forbrugere – herunder blandt storkøkkener.

Med andre ord: Der er kommet gang i omlægning, produktion, forarbejdning og salg af økologiske muslinger i en grad, så Danmark i den pågældende projektperiode er gået fra at være ”en spiller i opstartsfasen” til at være blandt EU’s største producenter og udbydere af produkter med økologiske linemuslinger.

Projektet har dermed medvirket til at etablere og udvikle et økonomisk bæredygtigt marked for økologiske linemuslinger i Danmark via støtte til – og udvikling af – relevante distributionskanaler med henblik på at sikre tilgængeligheden af danske økologiske linemuslinger til forbrugerne – herunder danske storkøkkener.