Optimeret arbejdsmiljø på dambrug

Projektet har tilvejebragt ny viden om arbejdsmiljø på dambrug. Der er udarbejdet en helt ny dambrugsmålrettet vejledning, og der er gennem praktiske forsøg på udvalgte dambrug vist eksempler på, hvorledes forskellige pumpeløsninger kan bidrage til at optimere arbejdsmiljøet i forbindelse med håndtering af hjælpestofferne.

Vejledningen ”Arbejdsmiljø på Dambrug” er den første vejledning af denne type i Danmark, som direkte er målrettet dambrugserhvervet. Vejledningen kan anvendes af både dambrugsejere og deres ansatte, men vil herudover også kunne anvendes af dambrugskonsulenter i forbindelse med deres rådgivning, samt af de aktører, der arbejder med at dimensionere nye og ombygge ældre dambrug.

Projektet har vist, at brugen af forskellige doseringspumpeløsninger har et hidtil uudnyttet potentiale på mange danske dambrug. Den teknologiske udvikling på pumpeområdet sammenholdt med pumpeløsningernes nedadgående prisleje gør, at pumpeløsninger i dag er realistiske rentable investeringer på mange dambrug. Projektet har endvidere vist, at pumpeløsningerne ikke blot kan medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet, men også at forskellige pumpeløsninger i høj grad kan medvirke til at mindske det fysiske arbejde og nedsætte den tid, der bruges i forbindelse med hjælpestofhåndtering.   

Projektet er gennemført i 2012 – 2014. Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet.

Dansk Akvakultur har gennemført projektet i samarbejde med Videncentret for Landbrug, konsulentfirmaerne Aquadam og NC Consulting samt følgende dambrug: Tingkærvad Dambrug, Staulund Dambrug, Hornbæk Dambrug, Lundby Fiskeri, Lerkenfeld Dambrug, Kidmose Dambrug, Kærhede Dambrug og Åbro Dambrug.