Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKO-AKVA-1)

Projektet har sikret, at alle danske økologiske dambrug og havbrug, som var godkendt til økologisk produktion efter det danske regelsæt for økologisk akvakultur fik assistance til at få deres respektive økologi-rapporter tilrettet efter den nye EU forordning (EU, 2009), der trådte i kraft d. 1. juli 2010. Hensigten var, at denne barriere ikke skulle medføre frafald af de allerede omlagte danske økologiske anlæg – og dette ønske er blevet opfyldt.

Projektet har desuden sikret udarbejdelse af skabeloner for udarbejdelse af al det nødvendige dokumentationsmateriale mv. (Økologisk egenkontrolprogram, Plan for bæredygtig forvaltning, Virksomhedsbeskrivelse + øvrige nødvendige materialer) for dambrug, havbrug, linemuslingeanlæg og tanganlæg i Danmark. Disse skabeloner vil kunne anvendes af kommende økologiske akvakulturbrugere, der måtte ønske at igangsætte omlægning af deres anlæg til økologisk produktion.

Endelig har projektet frembragt et længe ønsket overblik over status på udviklingen af produktion af økologiske fisk og skaldyr i udlandet.

Projektet har dermed medvirket til at videreudvikle den eksisterende praktiske og vidensmæssige platform for udvikling af den danske økologiske akvakulturproduktion – herunder også for nye relevante såkaldte ”andre arter”.