TARGETFISH – Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

TARGETFISH

Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug
EU-projektet TARGETFISH arbejder med nye vacciner og vaccinationsmetoder inden for europæisk fiskeopdræt. I projektet har Stirling Universitet i Skotland påvist at bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der forårsager YDS, ofte viser sig at være meget forskellige (genetisk) ikke blot fra land til land, men også fra anlæg til anlæg. Dette faktum kan forklare, hvorfor det foreløbigt har vist sig at være meget svært at udvikle en vaccine, som virker tilfredsstillende generelt på mange anlæg i flere lande. Stirling har dog også vist, at der kan opnås rimelig god beskyttelse (RPS>80) såfremt man i vaccinen anvender præcist den bakterie-type, som giver anledning til sygdom. Denne viden medfører, at det er interessant at kigge på autovaccine-princippet. Altså at man på det enkelte anlæg anvender en vaccine, som indeholder en eller flere af præcis de bakterier-typer, der normalt giver sygdomsudbrud på det enkelte anlæg. Der er tilbagemeldinger fra Storbritannien, at sådanne autovacciner er produceret og anvendt med succes som forebyggelse mod YDS under normale dambrugsforhold. Dette forsøg går ud på at vise, om autovaccine-princippet også virker under danske forhold.