Undersøgelser i forbindelse med PRV-3 infektion i regnbueørred i Danmark

PRV-3 blev påvist på dambrug for første gang i Danmark i december 2017. Virusinfektionen blev forbundet med forhøjet dødeligheder på anlæg med større grad af recirkulering (RAS), og der opstod et akut behov for at klarlægge virus udbredelse og dets sygdomsfremkaldende potentiale med henblik på forebyggelse og mulig bekæmpelse.Formålet med projektet var således at få et overblik over udbredelse, smitteveje og den reelle betydning af PRV-3 for dambrugserhvervet i Danmark.

Projektet indeholdt 2 arbejdspakker:

1. Screening af danske fiskeopdræt, herunder:
Avls-, yngel-, produktions- og sættefisk-anlæg.
Historiske prøver.
Bækørreder.

2. Forskning:
Er den danske PRV-3 mere eller mindre sygdomsfremkaldende end den norske?
Afklaring af evt. smitte gennem æg.
Afklaring af smitteveje generelt.

Rapporten beskriver projektets resultater.

Projektet er gennemført i 2018-2019 med økonomisk støtte fra Henrik Henriksens Fond, fiskefoderfirmaer, eksportører/slagterier og en lang række fiskeopdræt.