VETLØSNING

Vetløsnings-projektet er gennemført i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, DTU Aqua, DTU Vet og KU SUND med hjælp fra praktiserende fiskedyrlæger, Aquapri og flere ørred- og skaldyrsopdrættere.

Projektet adresserer tre særskilte veterinære problemstillinger i dansk akvakultur:
1. Hudlidelser hos regnbueørred 
2. Vandkvalitet og mikropartiklers betydning for opdræt af fisk i RAS 
3. Betydningen af parasitten Bonamia ostreae for østersopdræt i Limfjorden 

Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond