RAS-Anlæg

Et RAS-anlæg er et fuldt recirkuleret opdrætssystem. Normalt ses RAS-anlæg som indendørs anlæg. På billedet ses AquaPri’s RAS-anlæg i Gamst.

I RAS-anlæg anvendes små mængder nyt vand fra grundvand eller havet. Selve systemet er baseret på en særdeles veludviklet rensningsteknologi såsom mekaniske og biologiske filter, ultraviolet lys mm.

I RAS anlæg opdrættes en bred vifte af arter som f.eks. kingfish (yellow tail), laks, regnbueørred, ål, sandart mm.

ÅL

Åleopdræt foregår i RAS-anlæg og finder sted ved indsættelse af små glasål på ca. 0,3 g indfanget i naturen. Ålene opdrættes herefter til konsum eller udsætning i naturen.

Et fortsat opdræt af ål er afhængig af bæredygtig tilgang af glasål eller mulighed for, at erhvervet selv kan producere æg og yngel. Netop denne problematik  vil blive behandlet af Dansk Akvakultur i et stort projekt for reproduktion af ålelarver. Projektet udføres i samarbejde med DTU Aqua.