Regeringen handler imod videnskabelige anbefalinger

Der er intet belæg for regeringens påstand om, at opdræt på land er mere bæredygtigt end marint opdræt, skriver direktør Brian Thomsen, i Altinget, hvor han peger på miljømæssige fordele ved marin akvakultur.

Af Brian Thomsen, Direktør, Dansk Akvakultur

Indlægget er bragt på Altinget.dk den 12. nov. 2020.

To af vor tids store udfordringer er udledninger af drivhusgasser og tab af biodiversitet.

Den europæiske grønne pagt peger på, at de skal løses med innovation og nye teknologier, der skal udbredes og demonstreres i alle sektorer, så der skabes nye innovative værdikæder. Ansvarlige forskere og politikere er enige om, at marin akvakultur er en del af løsningen.

EU’s produktion af fisk og skaldyr dækker cirka 43 procent af behovet. Resten må dækkes med import. Det gav et rekordstort handelsunderskud på 20 milliarder euro i 2018.

Det svækker vores fødevaresikkerhed, og Europa-Parlamentet ønsker, at produktionen i EU’s akvakultur mindst skal matche den globale vækstrate i 2023.

Akvakultur har en høj økologisk effektivitet og et lavt miljø- og kulstofaftryk, fordi fisk omsætter en stor del af foderet til protein. Muslingeopdræt er i en klasse for sig, fordi det ikke kræver foder.

Tab af biodiversitet skyldes i høj grad pres på land- og ferskvandsressourcer. Vækst i marin akvakultur kan aflaste dette pres.

Eksperter vil fordoble akvakulturproduktion
EU-Kommissionens videnskabelige rådgivere mener, at det største og mest tilgængelige potentiale for vækst er i marin akvakultur.

EU-Kommissionens Food 2030-ekspertudvalg anbefaler, at EU’s akvakulturproduktion bør fordobles inden 2030 for at styrke en mere bæredygtig produktion af fødevarer.

EU-Kommissionen ønsker en væsentlig stigning i omfanget af økologisk akvakultur. Den danske regering vil kun fremme teknologier, der ikke kan opfylde EU’s regler om økologisk fiskeopdræt.

En række forskere herhjemme og i udlandet peger på det store potentiale i at koble opdræt af fisk med opdræt af muslinger, og Europa-Parlamentet anbefaler, at EU skal drive den globale udvikling på området.

Otte EU-lande, herunder Danmark, har netop underskrevet en ministererklæring om Østersøen. Her bekræftes vigtigheden af videnskabeligt baseret lovgivning for at sikre en produktiv og bæredygtig brug af marine områder. Erklæringen forpligter landene til at fremme for eksempel muslingeopdræt for at forbedre vandmiljøet. 

Intet belæg for ministerens påstand
Det er derfor ude af trit med virkeligheden, når regeringen i lovforslaget om ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug afviser marin akvakultur med henvisning til bekymring for vandmiljøet og en påstand om, at opdræt på land er mere bæredygtigt.   

Der er intet fagligt belæg for miljøminister Lea Wermelins (S) påstand om, at opdræt på land er mere bæredygtig end marint opdræt. Både landbaseret og marinbaseret opdræt er bæredygtigt. Akvakultur er et mangfoldigt erhverv, der skal udvikles både på land og på havet.

Som led i jord-til-bord-strategien vil EU-Kommissionen udarbejde fælles definitioner og principper for og krav til bæredygtige fødevaresystemer. Det vil ske efter forudgående høringer og konsekvensanalyser.  

Miljøministeren nøjes med at påskønne kampagnerne mod havbrug fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og andre snævre interesser med en begrænset viden og negativ indstilling til akvakulturproduktion.

Dansk Akvakultur appellerer til, at regeringen også lytter til og inddrager akvakulturerhvervet i politikudviklingen på området.  

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...