Regeringens udspil til en akvakulturstrategi er ikke godt nok

Dansk Akvakultur kan ikke bakke op om regeringens udspil til en ny strategi for akvakultur. Udspillet er mangelfuldt og formår ikke at binde fødevareproduktionen sammen med ønskerne til fødevareforbruget, skriver Brian Thomsen i Altinget.

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur.

De nye officielle kostråd anbefaler mere fisk og skaldyr. Samtidig har den danske produktion af fisk og skaldyr svære vilkår, som ikke forbedres af udkastet til en ny akvakulturstrategi.  

Det er paradoksalt, for politikker for vores fødevareforbrug og fødevareproduktion burde stemme overens. 

Vores fødevareforbrug har stor betydning for vores sundhed og for klimaet, og vi kan nedsætte risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme og udledningerne af klimagasser ved at følge de nye kostråd.  

Der er imidlertid ikke overensstemmelse mellem regeringens kostpolitik og vilkårene for produktionen, når vi taler om opdrættede fisk og skaldyr.  

Udfordringen er tydelig i udkastet til en ny akvakulturstrategi for 2022–27, der ikke vil skabe bedre vilkår for produktionen i Danmark. 

Forbrugerrettede indsatser kan ikke stå alene 

Det er positivt, at regeringen har besluttet at udarbejde et klimamærke, der kan gøre det nemmere af vælge klimavenlig mad.

Vi bidrager i regi af fiskebranchen til udviklingen af klimamærket, og vi arbejder målrettet på at opgøre udledninger af klimagasser fra vores produktioner. Men forbrugerrettede indsatser kan ikke stå alene, hvis danskerne skal spise mere fisk og skaldyr.  

Kostrådene anbefaler, at danskerne øger deres indtag af fisk og skaldyr med cirka ni kilo om året. Det svarer i runde tal til cirka 50.000 tons.  

Det er derfor bekymrende, at Fødevareministeriets udkast til en ny strategi for akvakultur ikke har konkrete politiske løsninger på, hvordan udvikling af akvakultur kan bidrage til den grønne omstilling med flere fisk og skaldyr.  

Dansk akvakultur mangler en visionær og ambitiøs strategi 

EU’s ministerråd ønsker at prioritere udviklingen af akvakultur. Det skal sikre nærende og sunde fødevarer, reducere EU’s store afhængighed af import af fisk og skaldyr samt skabe økonomiske muligheder og arbejdspladser i kyst- og landdistrikter.

Omlægningen af vores fødevaresystem er en formidabel opgave, der kræver, at vi nytænker både forbrug og produktion. I Danmark har vi gode muligheder for at producere mere fisk og skaldyr. Den mulighed må ikke forpasses med en forkert strategi. 

Dansk Akvakultur kan ikke støtte udkastet til den nye akvakulturstrategi. Vi peger i vores høringssvar på flere faktuelle mangler, og vi foreslår konkrete løsninger på, hvordan akvakultur kan bidrage med flere fisk og skaldyr.   

Vi forventer, at Danmark støtter Ministerrådets ønske om at prioritere udviklingen af akvakultur, og vi opfordrer Fødevareministeriet til at revidere deres udkast til akvakulturstrategien og gennemføre en supplerende høring.  

Den grønne omstilling kræver en visionær og ambitiøs strategi for dansk akvakultur.  

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...