Opdrætslaks smager bedst

Dansk Akvakulturs bemærkning til Jyllands Postens artikel fra 21. november 2021: Opdrætslaks smager bedst, men kun, når vi ikke ved, hvad vi spiser.

I blindtest foretrækker folk smagen af røget laks fra konventionelle opdræt, skarpt forfulgt af økologisk opdrættet laks og begge markant over vildfanget laks.

Københavns universitet (KU) har på baggrund af 92 testpersoner undersøgt, hvor godt folk kan lide røget laks fra forskelligt ophav. Undersøgelsen viser, at folk i blindtest foretrækker opdrættede laks i havbrug en lille smule lidt over økologisk opdrættede fisk fra havbrug, og begge markant over vildfanget laks. Når testpersonerne blev oplyst om produktets oprindelse, ændrede scoren sig ikke markant for hverken økologisk eller konventionel opdrættede laks. Derimod steg scoren for vildopdrættet laks markant, og endda så meget, at scoren blev markant højere end den konventionelle laks. Når testpersonerne fik oplysninger om, hvordan laksen var produceret, fik den økologiske laks således førstepladsen, vildlaksen andenpladsen og den konventionelle laks tredjepladsen.

Desuden konkluderer undersøgelsen, at forbrugernes præference for røget laks er relateret til fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, bæredygtighed og indkøbsvaner.

I undersøgelsen fra KU ses følgende konklusioner:

 • The production method information significantly increased the overall liking of wild-caught smoked salmon when compared to the blind condition, while regarding organic and conventional smoked salmon no significant differences were noted.
 • Further, consumer pay attention to liking of taste in the evaluation of overall liking of smoked salmon and their beliefs related to food safety, animal welfare, and sustainability as well as purchasing habits seem to influence smoked salmon preference.
 • The effective use of labels to provide such information is recommendable

Hele undersøgelsen kan findes her.

Jyllands Posten (JP) har med baggrund i KUs undersøgelse bragt en artikel den 21. november 2021, hvor følgende fremgår: ”I blindtesten vandt konventionel og økologisk opdrættet laks stort over vildlaks, der scorede markant lavere end de to øvrige produkter. Yderligere var der en tendens til, at konventionelt opdrættet laks var mere vellidt end den laks, der var økologisk opdrættet. Men da testpersonerne blev oplyst om produktionsmetoden på de tre smagsprøver, blev billedet vendt på hovedet. Den konventionelle laks blev nummer sjok, mens vildlaksen indtog andenpladsen, og økolaksen førstepladsen.”

JP udelader desværre den vigtige information, at når forbrugerne testes med viden om produktet, så scorede vildlaks markant højere end i blindtesten, hvorimod hverken økologisk eller konventionel opdrættede laks score ændrede sig markant. Det er ærgerligt, at artiklen ikke sætter fokus på denne konklusion, da den viser, at testpersonerne ikke markant ændrede deres syn på, hvor godt de kunne lide en opdrættet fisk, når de kendte til fiskens ophav.

Da undersøgelsen desuden konkluderede, at fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og bæredygtighed er betydningsfulde for forbrugeren, må det så betyde, at forbrugerne i undersøgelsen føler sig sikre i forhold til opdrættede laks, på trods af den negative omtale og udokumenterede og vildledende påstande, der ofte verserer om akvakultur.

Med artiklen er JP desværre med til at udbrede de vildledende påstande, når de skriver at: ”De seneste år har de konventionelt opdrættede laks fra Norge ifølge forskerne fra Københavns Universitet fået et blakket ry og er bl.a. blevet berygtet for at indeholde medicin- og kemikalierester og for at forurene havmiljøet og sprede sygdomme til vilde bestande.”  

Artiklen indeholder herudover denne faktaboks, som Dansk Akvakultur finder er misvisende.

Til faktaboksen har Dansk Akvakultur følgende bemærkninger:

 • Der bruges hverken genmodificeret foder til konventionel eller økologisk opdrættet laks.
 • Såfremt der er anvendt medicin eller kemikalier er både økologiske og konventionelle fisk underlagt strenge krav til tilbageholdelsestiden inden fisken kan sælges, således at der ikke er rester af medicin i hverken en økologiskeller en konventionelt opdrættet fisk.
 • Derudover er der både en udledning af næringsstoffer for konventionel drift og økologisk drift.
 • For både konventionelt og økologisk opdræt af store laks forgår det meste af produktionen i netbure. For konventionelle laks kan produktionen dog også foregå på landbaserede recirkulationsanlæg, som det f.eks. kan gøres på anlæg i Danmark. 

Ellers må vi glæde os over, at blindtesten viser, at forbrugerne foretrækker smagen af den opdrættede røgede laks, samt at den score, forbrugerne giver den opdrættede laks, ikke ændrer sig væsentligt, selvom forbrugeren får oplysninger om, hvordan laksen er produceret.

Dette vil givetvis også gælde for store ørreder fra danske havbrug, der udover velsmag også er miljø- og klimaeffektive. Ydermere er en stor del af de danske opdrættede ørreder enten økologisk mærkede eller ASC-certificerede, hvilket giver forbrugerne en sikkerhed for, at fiskene er opdrættet med fokus på miljø, natur, fiskehelse, bæredygtigt foder mm.

Afslutningsvis skal der lyde en tak til KU og forskerne bag undersøgelse om information om undersøgelsen samt om interessen for opdrættet laks og ørred.

Fakta om produktion af store ørreder i Danmark

I Danmark produceres regnbueørreder og ikke laks i havbrug. For danske havbrug gælder følgende:

 • Der bruges ikke genmodificeret foder i hverken konventionelt eller økologisk opdræt.  
 • Såfremt der anvendes medicin, er havbruget (både det økologiske og det konventionelle) underlagt strenge tilbageholdelsestider inden fisken kan sælges for at sikre, at der ikke er medicinrester i fisken.
 • Der anvendes ikke kemikalier i havbrugsproduktionen med undtagelse af kobber, som konventionelle havbrug kan anvende til behandling af havbrugsnet.
 • For at opnå tilladelse til anvendelse af medicin og kemikalier, skal et havbrug kunne dokumentere, at der ikke er risiko for påvirkning af miljø og natur samt at alle vandmiljøkvalitetskrav er overholdt.
 • Ligeledes skal et havbrug dokumentere, at udledning af næringsstoffer ikke vil medføre en påvirkning af natur- og miljøforhold.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...