Så gode er fisk for dit helbred

Fisk er godt og fisk er sundt, men i en tid, hvor man skal træde varsomt med sine anprisninger, kan det være svært at få fortalt, uden at konflikte med de gældende retningslinjer for ernæringsanprisninger.

Derfor har L&Fs afdeling for Marked & Ernæring udarbejdet en oversigt over godkendte sundheds- og ernæringsanprisninger, som man kan benytte i sin kommunikation om fisk. Oversigten er udviklet ud fra EU Kommissionens forordning samt ernæringsanprisninger fra Frida Fooddata.

Oversigten over sundheds- og ernæringsanprisninger indeholder frisk viden, og oversigten vil senere blive offentliggjort på hjemmesiden www.goderaavarer.dk

Af oversigten fremgår det fx at rå regnbueørred er god for hår, negle, knogler og tænder, ligesom den bidrager til et normalt energistofskifte, nervesystem samt immunsystem. Der er således mange gode grunde til at sætte flere (danskopdrættede) ørreder og andre fisk på middagsbordet.

Du finder oversigten her.

Læs andre nyheder

Temadag om innovations- og udviklingsmuligheder for havbrugserhvervet

Dansk Akvakultur havde tirsdag den 31. januar fornøjelsen af at invitere til temadag i Agro Food Park, hvor dagsordenen var innovations- og udviklingsmuligheder i havbrugserhvervet. På temadagen blev bl.a. de nyeste resultater fra GUDP-projektet Hav-Tek præsenteret...

Samlet fiskebranche ønsker udfasning af PFAS

DEBAT: De seneste ugers debat om PFAS ramte i starten af sidste uge fiskebranchen, da DR den 23. januar bragte en nyhed om, at DTU Fødevareinstituttet har fundet flourstofferne i økologiske æg, som forventes at stamme fra det fiskemel, der bruges i hønsenes foder....

René Christensen bliver direktør for Dansk Akvakultur

René Christensen starter 1. februar som direktør i brancheforeningen Dansk Akvakultur. Dansk Akvakultur er brancheforening for dambrug, havbrug, RAS-anlæg, skaldyrsopdræt, fiskefoder, eksport og økologisk opdræt. Foreningen er også medlem af Landbrug & Fødevarer....

Danske opdrætsfisk overholder PFAS-grænseværdier

DTU Fødevareinstituttet har den 23. januar 2023 oplyst i en pressemeddelelse, at man har foretaget en teknisk undersøgelse af danske økologiske æg, som indeholder PFAS. DTU vurderer, at hovedkilden til PFAS i æggene kan stamme fra fiskemel som foderingrediens.Der...