Sashimi Royal fik besøg fra Borgen

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører, Torsten Schack, var på besøg hos Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om barrierer og muligheder for landbaseret opdræt.

Direktør Søren Mattesen (th.) viser Torsten Schack (mf.) og Brian Thomsen (tv.) rundt på det nuværende anlæg, hvor der pt. produceres cirka 400 tons Kingfish.

Venstres erhvervs- og fiskeriordfører Torsten Schack lagde vejen forbi Sashimi Royal i Hanstholm til en snak om muligheder og barrierer for landbaseret fiskeopdræt. Ved besøget blev Torsten Schack vist rundt på anlægget på Hanstholm havn, hvor Sashimi Royal pt. har en produktion på 400 tons Kingfish, og hvor der er store planer om udvidelse af produktionen.

Muligheder og barrierer er noget, man ved noget om hos Sashimi Royal. Her oplever man en stor efterspørgsel den restaurant- og sushifisken kingfish og med investeringer for 100 millioner kroner i ryggen har den norskejede Hanstholm-virksomhed påbegyndt opførelsen af et nyt anlæg. Det nye anlæg forventes at kunne forøge produktionen til 1.000 tons og er første etape i en vision om en større skalering.

Politisk velvilje – men lovgivningen er besværlig
Politisk er der velvilje fra både højre og venstre, når vi taler om de recirkulerede landanlæg som Sashimi Royal. Alligevel kan det være vanskeligt at udvide produktionen.

Virksomhederne møder BAT-krav om effektiv produktion, som kan være svære at honorere fra dag et. Selv med avanceret renseteknologi er der brug for at blive tildelt kvoter til udledning af bl.a. kvælstof. Og så undtager planloven landbrug, skovbrug og fiskeri fra krav om landzonetilladelse – men ikke akvakultur. De svære vilkår for det landbaserede fiskevilkår undrer også erhvervs- og fiskeriordføreren fra Venstre:

”Den politiske velvilje over for landbaserede anlæg bør i højere grad afspejles i lovgivningen. Jeg mener jo helt grundlæggende, at det bør være lettere at drive virksomhed i Danmark, og planloven er et oplagt sted at tage fat, når man taler om landbaseret fiskeopdræt. Det giver ikke mening, at fiskeopdrætteren skal have en landzonetilladelse, mens landmanden ikke skal.”

Lige nu er planloven til forhandling på Christiansborg, hvor Torsten Schack deltager i forhandlingerne for Venstre.

Læs andre nyheder

Stort potentiale for mere miljø- og klimaeffektivt fiskeopdræt

Danmark har stolte traditioner indenfor fiskeopdræt, men svære rammevilkår og statslige opkøbsordninger har reduceret antallet af dambrug markant. Flere end 300 dambrug er lukket siden 1989, og selvom flere opdrættere gerne vil ombygge til eller etablere moderne,...

ASC høring om vandkvalitet, fiskehelse og sandart

ASC har den 1. marts 2023 offentliggjort en høring om to elementer i den nye fælles standard samt om et modul for sandart. Høringen omfatter således: Vandkvalitetsindikatorer – del af den nye fælles standard Fiskehelse og velfærdsindikatorer - del af den nye fælles...